6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 28.29.Z

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana


Podklasa ta obejmuje:
 • produkcję urządzeń do mierzenia masy (z wyłączeniem wag laboratoryjnych), takich jak:
 • wagi domowe i sklepowe, wagi pomostowe, wagi do ważenia ciągłego, odważniki itp.,
 • produkcję maszyn i aparatury filtrującej i oczyszczającej ciecze,
 • produkcję urządzeń do rozrzucania, rozpraszania i rozpylania cieczy lub proszków, takich jak:
 • pistolety natryskowe, gaśnice, maszyny do oczyszczania strumieniem piasku, urządzenia do czyszczenia strumieniem pary itp.,
 • produkcję urządzeń do pakowania lub zawijania towarów, takich jak:
 • urządzenia napełniające, zamykające, kapslujące lub etykietujące itp.,
 • produkcję maszyn do mycia i suszenia butelek oraz do gazowania napojów,
 • produkcję urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych dla rafinerii ropy naftowej, przemysłu chemicznego, przemysłu produkującego napoje itp.,
 • produkcję gazogeneratorów,
 • produkcję maszyn do kalandrowania, walcowania oraz walców do tych maszyn, z wyłączeniem do metalu i szkła,
 • produkcję wirówek, z wyłączeniem wirówek do mleka i wirówkowych suszarek do odzieży,
 • produkcję uszczelek i podobnych złączy wykonanych z różnych materiałów lub warstw z tego samego materiału,
 • produkcję automatów sprzedających towary,
 • produkcję poziomic, taśm mierniczych i podobnych narzędzi ręcznych, narzędzi precyzyjnych obsługiwanych przez operatora, z wyłączeniem optycznych,
 • produkcję nieelektrycznego sprzętu do spawania i lutowania,
 • produkcję chłodni kominowych i podobnych do bezpośredniego chłodzenia wody obiegowej.

sekcja-C, PKD-28: Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział ten obejmuje:
 • produkcję maszyn i urządzeń, samodzielnie wykonujących czynności mechaniczne lub termiczne na dowolnym materiale lub wykonujących czynności takie, jak: chwytanie, zraszanie, ważenie lub pakowanie, włączając produkcję elementów mechanicznych do nich oraz produkcję specjalistycznych części zamiennych,
 • produkcję urządzeń przytwierdzonych na stałe, ruchomych lub przenośnych wykorzystywanych w przemyśle, budownictwie, inżynierii lądowej, rolnictwie lub gospodarstwach domowych,
 • produkcję specjalistycznych urządzeń do transportu wewnętrznego pasażerów lub towarów,
 • produkcję pozostałych maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez względu na to czy są one wykorzystywane w procesach produkcyjnych czy nie, takie jak urządzenia stosowane w parkach rozrywki, kręgielniach, itp.

Przydatne linki: