6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 33.11.Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych


Podklasa ta obejmuje:
 • naprawę metalowych zbiorników, cystern, pojemników,
 • naprawę i konserwację rur i rurociągów,
 • naprawy spawalnicze,
 • naprawę stalowych bębnów transportowych,
 • naprawę i konserwację generatorów pary wodnej i innych rodzajów par,
 • naprawę i konserwację pomocniczych urządzeń stosowanych z generatorami pary wodnej:
  • skraplaczy, podgrzewaczy wody, przegrzewaczy, kolektorów i akumulatorów pary,
   • naprawę i konserwację reaktorów jądrowych, z wyłączeniem separatorów izotopów,
   • naprawę i konserwację części kotłów okrętowych lub energetycznych,
   • naprawę płyt kotłów i grzejników centralnego ogrzewania,
   • naprawę i konserwację broni palnej i sprzętu zbrojeniowego, włączając naprawę broni sportowej i rekreacyjnej,
   • naprawę i konserwację wózków sklepowych.

sekcja-C, PKD-33: Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

Dział ten nie obejmuje:
 • czyszczenia maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 81.22.Z,
 • naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i (tele)komunikacyjnego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.1,
 • naprawy i konserwacji artykułów użytku domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.2.

Przydatne linki: