6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 33.14.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych


Podklasa ta obejmuje:
  • naprawę i konserwację transformatorów mocy, rozdzielczych i specjalnych,
  • naprawę i konserwację silników elektrycznych, prądnic i zespołów silnikowo-prądnicowych,
  • naprawę i konserwację aparatury łącznikowej i tablic rozdzielczych,
  • naprawę i konserwację przekaźników i regulatorów przemysłowych,
  • naprawę i konserwację baterii galwanicznych i akumulatorowych,
  • naprawę i konserwację elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
  • naprawę i konserwację przewodów dla obwodów instalacji elektrycznych.

sekcja-C, PKD-33: Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

Dział ten nie obejmuje:
  • czyszczenia maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 81.22.Z,
  • naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i (tele)komunikacyjnego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.1,
  • naprawy i konserwacji artykułów użytku domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.2.

Przydatne linki: