6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 33.15.Z

Naprawa i konserwacja statków i łodzi


Podklasa ta obejmuje:
  • naprawę i rutynową konserwację statków i pozostałych konstrukcji pływających,
  • naprawę i konserwację łodzi sportowych i wycieczkowych.

sekcja-C, PKD-33: Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

Dział ten nie obejmuje:
  • czyszczenia maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 81.22.Z,
  • naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i (tele)komunikacyjnego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.1,
  • naprawy i konserwacji artykułów użytku domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.2.

Przydatne linki: