6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 33.20.Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia


Podklasa ta obejmuje:
 • instalowanie maszyn przemysłowych w zakładzie przemysłowym,
 • montaż przemysłowych urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • instalowanie innych urządzeń przemysłowych, takich jak:
  • sprzęt (tele)komunikacyjny,
  • komputery dużej mocy (mainframe),
  • urządzenia napromieniowujące i sprzęt elektromedyczny,
 • demontowanie dużych maszyn i urządzeń,
 • działalność związaną ze specjalistyczną budową młynów,
 • montaż konstrukcji maszyn,
 • instalowanie wyposażenia kręgielni.

sekcja-C, PKD-33: Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

Dział ten nie obejmuje:
 • czyszczenia maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 81.22.Z,
 • naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i (tele)komunikacyjnego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.1,
 • naprawy i konserwacji artykułów użytku domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.2.

Przydatne linki: