6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja E, PKD 38.11.Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne


Podklasa ta obejmuje:
  • zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady, kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku,
  • zbieranie surowców wtórnych,
  • zbieranie odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych,
  • zbieranie odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki,
  • zbieranie i usuwanie resztek typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń,
  • zbieranie odpadów z produkcji zakładów tekstylnych,

sekcja-E, PKD-38: Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

Przydatne linki: