6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja E, PKD 38.22.Z

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych


Podklasa ta obejmuje:
  • działalność urządzeń do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
  • działalność związaną z unieszkodliwianiem zarażonych żywych zwierząt lub zwierząt martwych i pozostałych skażonych odpadów
  • spalanie odpadów niebezpiecznych,
  • unieszkodliwianie zużytych sprzętów, np. lodówek, w celu eliminacji substancji i materiałów szkodliwych,
  • przetwarzanie, unieszkodliwianie i składowanie radioaktywnych odpadów jądrowych włączając:
  • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów o słabej radioaktywności pochodzących ze szpitali itp., których radioaktywność zmniejsza się w czasie transportu,
  • hermetyzację, przygotowanie oraz inną obróbkę odpadów radioaktywnych w celu ich składowania.

sekcja-E, PKD-38: Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

Przydatne linki: