6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

< Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja F, PKD 42.21.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych


Zobacz wykres koniunktury.Zobacz jaka koniunktura panuje w tej sekcji PKD (sekcja F).Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów.

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
  • rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  • magistrali i linii wodociągowych,
  • systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników,
  • sieci kanalizacyjnych, włączając remonty,
  • oczyszczalni ścieków, stacji pomp
oraz
  • roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych.

sekcja-F, PKD-42: Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dział ten obejmuje roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
We wszystkich grupowaniach niniejszego działu mieszczą się roboty budowlane związane ze wznoszeniem, rozbudową odbudową, przebudową, remontem, montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym.

Dział ten obejmuje budowę takich obiektów inżynierii lądowej i wodnej, jak: autostrady, drogi, ulice, mosty, tunele, wiadukty, estakady, drogi szynowe, płyty lotniska, porty oraz obiekty inżynierii wodnej, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, sieci wodno-kanalizacyjne, obiekty przemysłowe, rurociągi oraz linie elektroenergetyczne, odkryte obiekty sportowe itp.

Roboty takie mogą być wykonywane na rachunek własny lub na zlecenie.
Część robót lub czasami praktycznie cały zakres robót może być zlecony podwykonawcom.

Nasze poradniki:

Przydatne linki: