6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja H, PKD 50.20.Z

Transport morski i przybrzeżny towarów


Podklasa ta obejmuje:
  • transport towarów na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowy lub pozarozkładowy,
  • holowanie i pchanie barek, platform wiertniczych itp.,
  • wynajem środków transportu morskiego i wodnego przybrzeżnego towarów, z załogą.

sekcja-H, PKD-50: Transport wodny

Dział ten obejmuje:
  • transport wodny pasażerów lub towarów, rozkładowy i pozarozkładowy,
  • holowanie i pchanie w transporcie wodnym,
  • działalność łodzi wycieczkowych, promów, taksówek wodnych itp.


Czynnikiem decydującym, pozwalającym na rozróżnienie transportu morskiego od transportu wodnego śródlądowego jest rodzaj używanych statków. Transport statkami pełnomorskimi sklasyfikowany jest w odpowiednich podklasach grup 50.1 i 50.2, natomiast transport wodny przy użyciu innych rodzajów statków sklasyfikowany jest w odpowiednich podklasach grup 50.3 i 50.4.

Przydatne linki: