6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja H, PKD 52.29.B

Działalność śródlądowych agencji transportowych


Podklasa ta obejmuje:
  • działalność agentów śródlądowych statków pasażerskich,
  • organizację lub przygotowywanie, przez śródlądowe wodne agencje transportowe, transportu w imieniu nadawcy ładunku,
  • przyjmowanie przesyłek towarów zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem
    i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem, przez śródlądowe wodne agencje transportowe,
  • wystawianie i realizowanie dokumentów i listów przewozowych przez śródlądowe wodne agencje transportowe,
  • działalność agentów celnych,
  • działalność agentów spedycji towarowej śródlądowych wodnych agencji transportowych,
  • działalność śródlądowych wodnych agencji transportowych związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

sekcja-H, PKD-52: Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

Dział ten obejmuje magazynowanie i działalność wspomagającą transport, taką jak: działalność dotyczącą infrastruktury transportowej (np. działalność portów lotniczych, portów morskich, tuneli, mostów itp.), działalność agencji transportowych i przeładunek towarów.

Przydatne linki: