6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja K, PKD 64.11.Z

Działalność banku centralnego


Podklasa ta obejmuje:
  • emisję krajowych znaków pieniężnych oraz prowadzenie polityki pieniężnej,
  • monitorowanie i kontrolę podaży pieniądza,
  • przyjmowanie depozytów, które są wykorzystywane do rozliczeń pomiędzy instytucjami finansowymi,
  • nadzorowanie operacji bankowych,
  • utrzymywanie krajowych rezerw dewizowych,
  • działalność banku centralnego jako bankiera rządu.

sekcja-K, PKD-64: Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dział ten obejmuje działalność związaną z pozyskiwaniem i redystrybucją środków finansowych innych niż fundusze ubezpieczeniowe, emerytalne, rentowe lub obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Uwaga:
Krajowe uregulowania prawne odgrywają znaczną rolę w określaniu klasyfikacji w ramach działu.

Przydatne linki: