6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja K, PKD 65.12.Z

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe


Podklasa ta obejmuje ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, tj.:
  • ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i pożaru,
  • ubezpieczenia na wypadek choroby,
  • ubezpieczenia na czas podróży,
  • ubezpieczenia majątkowe,
  • ubezpieczenia pojazdów samochodowych oraz transportu morskiego, lotniczego i transportu pozostałego,
  • ubezpieczenia od straty pieniędzy i odpowiedzialności cywilnej.

sekcja-K, PKD-65: Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

Dział ten obejmuje:
  • zapewnienie dochodów emerytalnych i rentowych poprzez gromadzenie i lokowanie funduszów na poczet przyszłych roszczeń,
  • ubezpieczenie bezpośrednie i reasekurację.

Przydatne linki: