6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja K, PKD 65.20.Z

Reasekuracja


Podklasa ta obejmuje:
  • ponoszenie całego lub częściowego ryzyka związanego z polisami ubezpieczeniowymi wydawanymi przez innych ubezpieczycieli.

sekcja-K, PKD-65: Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

Dział ten obejmuje:
  • zapewnienie dochodów emerytalnych i rentowych poprzez gromadzenie i lokowanie funduszów na poczet przyszłych roszczeń,
  • ubezpieczenie bezpośrednie i reasekurację.

Przydatne linki: