6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja K, PKD 66.12.Z

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych


Podklasa ta obejmuje:
  • działalność na rynkach finansowych wykonywaną na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne,
  • pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
  • pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
  • działalność kantorów wymiany walut itp.

sekcja-K, PKD-66: Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Dział ten obejmuje świadczenie usług objętych pośrednictwem finansowym lub ściśle z nim związanych, które jednak samo nie jest usługą finansową.

Przydatne linki: