6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja M, PKD 70.10.Z

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych


Podklasa ta obejmuje:
  • kontrolowanie i zarządzanie innymi spółkami lub przedsiębiorstwami,
  • planowanie strategiczne lub organizacyjne oraz procesy podejmowania decyzji.


Jednostki objęte tą podklasą mogą kontrolować i zarządzać bieżącymi operacjami w powiązanych z nimi jednostkach.

Podklasa ta obejmuje działalność:
  • firm centralnych (head offices),
  • holdingów, z wyłączeniem działalności holdingów finansowych,
  • zarządów spółek,
  • zarządów jednostek lokalnych i regionalnych,
  • zarządów filii przedsiębiorstw.

sekcja-M, PKD-70: Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

Dział ten obejmuje:
  • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej,
  • działalność firm centralnych zajmujących się kontrolowaniem i zarządzaniem innymi jednostkami spółki lub przedsiębiorstwa.

Przydatne linki: