6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja M, PKD 72.19.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych


Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie:
  • nauk przyrodniczych,
  • nauk technicznych,
  • nauk medycznych, włączając badania kliniczne,
  • nauk rolniczych,
  • międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych.

sekcja-M, PKD-72: Badania naukowe i prace rozwojowe

Dział ten obejmuje następujące badania naukowe i prace rozwojowe:
  • badania podstawowe – badania obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,
  • badania stosowane – badania obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce,
  • prace rozwojowe - prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod.

Przydatne linki: