6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

< Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja N, PKD 79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana


Zobacz jaka koniunktura panuje w tej sekcji PKD (sekcja N).Podklasa ta obejmuje:
 • pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, np. rezerwacja:
  • środków transportu, hoteli, restauracji, wynajmu samochodu, widowisk rozrywkowych i sportowych,
   • sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe.

sekcja-N, PKD-79: Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

Dział ten obejmuje:
 • działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez,
 • działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych,
 • działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki,
 • działalność usługową związaną z informacją turystyczną, doradztwem turystycznym, rezerwacją,
 • działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • pozostałą działalność związaną z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Przydatne linki: