6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja O, PKD 84.12.Z

Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych


Podklasa ta obejmuje:
 • działalność administracji publicznej w zakresie kierowania realizacją programów mających na celu poprawę warunków życia ludności:
  • związaną z opieką zdrowotną i profilaktyką zdrowotną,
  • dotyczącą edukacji,
  • mającą na celu zapewnienie społeczeństwu świadczeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
  • mającą na celu ochronę środowiska naturalnego,
  • związaną z budownictwem mieszkaniowym,
  • związaną z pozostałą działalnością społeczną,
 • działalność administracji publicznej związaną z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi i funduszami przeznaczonymi na te cele,
 • sponsorowanie działalności rekreacyjnej i kulturalnej,
 • rozdział grantów publicznych dla artystów,
 • kierowanie programami wspomagającymi w zakresie dostawy wody pitnej,
 • kierowanie działaniami w zakresie zbierania i usuwania odpadów,
 • kierowanie programami związanymi z ochroną środowiska,
 • kierowanie programami związanymi z gospodarką mieszkaniową.

sekcja-O, PKD-84: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Przydatne linki: