6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja O, PKD 84.13.Z

Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania


Podklasa ta obejmuje:
 • działalność administracji publicznej w zakresie kierowania przedsięwzięciami, włącznie z przyznawaniem subwencji różnym sektorom gospodarki, związanymi z:
 • rolnictwem,
 • gospodarką gruntami,
 • energetyką, kopalnictwem i wydobywaniem,
 • infrastrukturą,
 • transportem,
 • komunikacją,
 • hotelarstwem i turystyką,
 • handlem hurtowym i detalicznym,
 • działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych, której celem jest poprawa efektywności gospodarowania,
 • ewidencję pojazdów i wydawanie praw jazdy,
 • prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie państwowych ewidencji,
 • działalność związaną z rynkiem siły roboczej,
 • wdrażanie środków regionalnej polityki rozwojowej, np. w celu zredukowania bezrobocia.

sekcja-O, PKD-84: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Przydatne linki: