6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja O, PKD 84.22.Z

Obrona narodowa


Podklasa ta obejmuje:
  • kierowanie i nadzór nad działalnością związaną z obronnością (wojskami lądowymi, morskimi i powietrznymi) obejmujące:
  • bojowe formacje wojsk lądowych, marynarki i wojsk lotniczych,
  • jednostki inżynieryjne, transportowe, łączności, wywiadu, zaopatrzenia materiałowego, kadrowego i inne formacje niebojowe,
  • obronne formacje pomocnicze i rezerwy:
  • wojskowe jednostki logistyczne (zaopatrzenie w sprzęt, jednostki budowlane itp.),
  • działalność polowych szpitali wojskowych,
  • kierowanie, funkcjonowanie i wspieranie sił obrony cywilnej,
  • działalność w zakresie opracowania strategii na wypadek sytuacji kryzysowej oraz przeprowadzanie ćwiczeń w tym zakresie,
  • działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz zarządzanie funduszami na te cele.

sekcja-O, PKD-84: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Przydatne linki: