6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja O, PKD 84.23.Z

Wymiar sprawiedliwości


Podklasa ta obejmuje:
  • działalność Sądu Najwyższego oraz Trybunałów: Konstytucyjnego i Stanu,
  • działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów karnych oraz wojskowych prokuratur i sądów,
  • działalność więziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, włączając usługi resocjalizacyjne,
  • działalność rehabilitacyjną w przypadku niesłusznie skazanych.

sekcja-O, PKD-84: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Przydatne linki: