6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja P, PKD 85.31.C

Licea profilowane


Podklasa ta obejmuje:
  • edukację w trzyletnich liceach profilowanych o zróżnicowanych profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nabyta wiedza ogólnozawodowa w tym typie szkoły ma umożliwić absolwentowi uzyskanie kwalifikacji zawodowych w szkołach policealnych
    o skróconym okresie nauczania. Kształcenie w liceum profilowanym mogą podejmować absolwenci gimnazjów.

sekcja-P, PKD-85: Edukacja

Przydatne linki: