6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja R, PKD 91.01.A

Działalność bibliotek


Podklasa ta obejmuje:
 • dokumentacyjną i informacyjną działalność bibliotek wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń do odsłuchiwania i oglądania, świadczoną dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców, takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie:
 • gromadzenie zbiorów
 • katalogowanie zbiorów,
 • wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, taśm, prac artystycznych itp.,
 • wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp.,
 • przechowywanie zdjęć i filmów przez biblioteki i usługi z tym związane.

sekcja-R, PKD-91: Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

Dział ten obejmuje:
 • działalność bibliotek i archiwów,
 • działalność wszystkich rodzajów muzeów,
 • działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych,
 • działalność związaną z ochroną miejsc historycznych,
 • działalność rezerwatów przyrody,
 • utrzymywanie i ochronę obiektów wystawienniczych, miejsc i cudów natury o znaczeniu historycznym, kulturalnym lub edukacyjnym (np. miejsca na liście światowego dziedzictwa UNESCO itp.).

Przydatne linki: