6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja R, PKD 91.01.B

Działalność archiwów


Podklasa ta obejmuje dokumentacyjną i informacyjną działalność archiwów publicznych świadczona dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców, takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie oraz działalność archiwów rządowych:
  • gromadzenie zbiorów,
  • katalogowanie zbiorów,
  • wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, taśm, prac artystycznych itp.,
  • wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp.

sekcja-R, PKD-91: Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

Dział ten obejmuje:
  • działalność bibliotek i archiwów,
  • działalność wszystkich rodzajów muzeów,
  • działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych,
  • działalność związaną z ochroną miejsc historycznych,
  • działalność rezerwatów przyrody,
  • utrzymywanie i ochronę obiektów wystawienniczych, miejsc i cudów natury o znaczeniu historycznym, kulturalnym lub edukacyjnym (np. miejsca na liście światowego dziedzictwa UNESCO itp.).

Przydatne linki: