Najważniejsze zmiany w przepisach w 2019 roku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-02  |  Średni czas czytania: 03:31
Nowy Rok 2019 przyniósł nowe plany realizacji marzeń i celów biznesowych, nowe możliwości i nowe wyzwania. Jednak wraz z nowym rokiem weszło w życie sporo zmian w przepisach. Zmiany te będą miały duży wpływ na prowadzenie firmy. Dowiedz się co zmienia się w przepisach w 2019 roku.
Najważniejsze zmiany w przepisach w 2019 roku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

1. Prawo pracy

Od 1 stycznia 2019 roku zostało podniesione najniższe wynagrodzenie za pracę do kwoty 2 250 zł brutto. Dotychczas wynosiło ono 2 100 zł brutto.

Wzrosła również minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenie do kwoty 14,70 zł/godz.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązującą forma wypłaty wynagrodzenia stał się przelew. Dotychczas przepisy pozwały również na przekazywanie wypłaty w formie gotówkowej. O wejściu w życie nowych przepisów, pracodawca musi poinformować każdego swojego pracownika do dnia 21 stycznia 2019 roku. Dotyczy to pracowników, którym pensja wypłacana jest w gotówce. Należy poinformować pracownika o obowiązku:

 • podania numeru rachunku, na który chce mieć wpłacane wynagrodzenie, albo
 • złożenia wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Pracownik powinien przekazać informacje o numerze rachunku bankowego albo złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych w ciągu 7 dni od poinformowania o zmianie.

2. Zmiany w zakresie ZUS

Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych, którzy przychodu ze sprzedaży w 2018 roku nie przekroczyły kwoty 63 000 zł mogą wybrać opłacanie składek ZUS z działalności gospodarczej proporcjonalnie do kwoty przychodu. Termin na zgłoszenie zmiany w ZUS to 7 stycznia 2019 roku. Ulga nie dotyczy osób korzystający z ulgi na start lub składek obniżonych w pierwszych 24 miesiącach działalności.

3. Podatek dochodowy

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniają się znacząco zasady rozliczania amortyzacji/leasingu kosztów eksploatacji samochodów osobowych użytkowanych w ramach działalności gospodarczej.

Amortyzacja / leasing

W przypadku zakupu lub leasingowania samochodu osobowego o wartości początkowej przewyższającej 150 000 zł (dla podatników zwolnionych z podatku VAT) lub 134 500 zł netto dla czynnych podatników VAT - kosztem będzie wartość amortyzacji /czynszu leasingowej w takiej proporcji w jakiej faktyczna wartość początkowa przekracza ten limit ( 150 000 zł lub 134 500 zł netto). Reguła ta stosowana jest również do ubezpieczeń samochodu.

Zakup samochodu osobowego o wartości niższej niż 150 000 zł lub 134 500 zł netto (dla podatników VAT) nie wywołuje żadnych negatywnych skutków w zakresie amortyzacji czy tez kosztów raty leasingowe.

Koszty eksploatacji samochodów osobowych

Samochody osobowe wprowadzone do ewidencji środków trwałych

Podatnik powinien określić czy samochód osobowy używany jest wyłączeni do celów działalności gospodarczej czy tez zarówno do działalności jak i do celów osobistych właścicieli, pracowników, członków organów spółek itp.

W przypadku samochodów używanych wyłączenie do celów prowadzonej działalności gospodarczej wprowadzony został przymus prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu zgodnie z licznikiem pojazdu. W koszty firmy zaliczyć można wówczas 100% kwoty wydatków. Uwaga! Jeżeli jednak organ podatkowy stwierdzi, że ewidencja jest nierzetelna, to podatnik traci prawo do 100% kosztów od samego początku, czyli od momentu założenia ewidencji i musi skorygować koszty do 75% kwoty wydatku.

W przypadku samochodów osobowych, które używane są zarówno do celów działalności, jak i do celów osobistych w koszty zaliczyć można jedynie 75% kwoty wydatku. W przypadku czynnych podatników VAT kwotą wydatku jest wartość netto + 50% VAT, który jednak nie podlega odliczeniu. Od 1 styczna wartość ta będzie jeszcze limitowana do 75%.

Przykład:

Samochód zatankowano paliwem za kwotę 100,00 zł netto (123 zł brutto).
Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć kwotę:
czynny podatnik VAT
Koszt: (100 zł + 23 zł*50%) *75% = 83,63 zł
Nie stanowi Kosztów uzyskania przychodów kwota = 27,87 zł
VAT podlegający odliczeniu = 11,50 zł
Razem = 123 zł

podatnik zwolniony z VAT
Koszt: 123 zł * 75% = 92,25 zł
Nie stanowi Kosztów uzyskania przychodów kwota = 30,75 zł
Razem = 123 zł

Reguła ta dotyczy wszystkich wydatków eksploatacyjnych typu: paliwo, części, naprawy, parkowanie, autostrady, itp.

Samochody prywatne używane na zasadzie tzw. ewidencji przebiegu „kilometrówka”

Od 1 stycznia 2019 roku dla właścicieli firm znika obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki), ale w koszty zaliczyć można jedynie 20% kwoty wydatków na eksploatację samochodu.

Proszę rozważyć ewentualnie możliwość wprowadzenia takiego samochodu do ewidencji środków trwałych. W przypadku pytań lub potrzeby pomocy w kalkulacji opłacalności proszę o kontakt z Kancelaria podatkową.

Inne zmiany

 • Od 1 stycznia 2019 roku do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać wynagrodzenie małżonka lub niepełnoletniego dziecka. Mogą tu jednak wystąpić problemy z ZUS: osoba taka może być potraktowana przez ZUS jako osoba współpracująca.
 • Określone zostały również zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi
 • Dla osób prawnych (spółek z o.o.) których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 2 000 000 Euro razem z VAT, stawka podatku CIT została obniżona z 15% do 9%.
 • Wprowadzono ulgę na dochody z praw z własności intelektualnej - tzw. IP Box- wymagane jest jednak prowadzenia działalności badawczo rozwojowej.
 • Wprowadzono możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 000 000 zł.
 • Ponadto wprowadzono wiele nowych przepisów dotyczących podmiotów powiązanych, opodatkowania zmiany rezydencji podatkowej, zmiany zasad poboru podatku u źródła, zmiany sposobu opodatkowania obrotu wierzytelnościami.
 • Planowane jest wprowadzenie ulgi na złe długi - analogicznej jak w VAT.

4. Podatek VAT

Większość zapowiadanych na 2019 roku zmian w podatku VAT nie zostało niestety uchwalonych.

Od 1 stycznia wprowadzono:

 • Zmianę ulgi na złe długi - skrócenie okresu do 90 dni (ze 150). Po upływie 90 dni od terminu płatności należy dokonać korekty VAT naliczonego w przypadku faktur zakupu, można dokonać korekty VAT należnego w przypadku faktur sprzedaży.
 • Od 2020 roku zmianie ulegnie tzw. siatka stawek VAT. Klasyfikacja oparta będzie o symbole CN a nie PKWIU, co może pociągnąć za sobą zmiany w zaszeregowaniu towarów do poszczególnych stawek. W 2019 roku będzie działać tzw. Krajowa Informacja Stawkowa, do której będzie można występować z zapytaniem o właściwą stawkę VAT dla konkretnego towaru/wyrobu/ usługi.

Planowane są również zmiany dotyczą przede wszystkim kas fiskalnych on-line, drukowania NIP na paragonach, wyłączeniu ze zwolnień podmiotowych z VAT niektórych branż (m.in. handlu częściami samochodowymi) oraz zmiany w obrocie nieruchomościami.

Artykuł powstał we współpracy z:

Kancelaria Podatkowa Biuro Księgowe Marzena Żuber
ul. Kunickiego 101
20-459 Lublin

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: