PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – co to jest i kiedy należy ją stosować?

Ostatnia aktualizacja: 2019-12-06  |  Średni czas czytania: 02:19
PKWiU, czyli Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest jedną z klasyfikacji stosowanych w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a ponadto w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Na czym polega klasyfikowanie według PKWiU? Kiedy należy stosować tę klasyfikację? Dowiesz się tego czytając dalej ten artykuł.
PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – co to jest i kiedy należy ją stosować?

W jakim celu powstała Polska Kwalifikacja Wyrobów i Usług?

Polska Kwalifikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) powstała głównie dla potrzeb statystycznych oraz ewidencyjnych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje klasyfikacja "PKWiU 2015".

PKWiU jest podstawą do:

 • opracowania nomenklatur pochodnych wyrobów i usług, które stanowią wykazy grupowań wyrobów albo usług wybranych z PKWiU i służą do sprawozdawczości w zakresie produkcji, zbytu, obrotu towarowego, zapasów, transportu itp.;
 • organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych czy towarowych.

Klasyfikacja PKWiU jest również istotna w przypadku opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz podatkiem dochodowym (PIT, CIT, ryczałt oraz karta podatkowa).

PKWiU jest związana z klasyfikacjami międzynarodowymi pod względem pojęciowym, zakresowym i kodowym. Jej struktura jest oparta na Klasyfikacji Działalności Unii Europejskiej (NACE), Klasyfikacji Produktów według Działalności (CPA) i Liście Produktów (PRODCOM).

Budowa PKWiU

PKWiU klasyfikuje wyroby i usługi. Składa się z siedmiu poziomów, przy czym grupowanie siódmego poziomu ma zastosowanie wyłącznie dla potrzeb krajowych. Schemat Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług przedstawia się w następujący sposób:

S - sekcja (oznaczenie literowe)
xx - dział
xx.x - grupa
xx.xx - klasa
xx.xx.xx - podkategoria
xx.xx.xx.x - pozycja

Przykład:

Sekcja H TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Sekcja ta obejmuje:

 • lądowy transport pasażerski i towarow, wykonywany na podstawie rozkładów jazdy lub poza nimi, z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (kursujących w obrębie miast i pomiędzy miastami), takich jak: kolej, metro oraz różne jednostki transportu drogowego (samochody, autobusy, autokary, tramwaje),
 • usługi w zakresie przewozów pasażerskich naziemnymi kolejkami linowymi, kolejkami linowymi, wyciągami orczykowymi i wyciągami narciarskimi,
 • usługi taksówek osobowych,
 • transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,
 • usługi związane z przeprowadzkami,
 • usługi skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu w miejscu innym niż kopalnia,
 • transport rurociągowy,
 • wodny transport pasażerski i towarowy, na pełnym morzu, wodach przybrzeżnych i śródlądowych,
 • lotniczy i kosmiczny transport pasażerski i towarowy,
 • wynajem samochodów osobowych i ciężarowych z kierowcą,
 • wynajem środków transportu wodnego i lotniczego z załogą,
 • magazynowanie i przechowywanie towarów oraz usługi przeładunku towarów,
 • usługi wspomagające transport,
 • usługi pocztowe i kurierskie.
Dział 49 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.11 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami
49.41.11.0 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami

Jak ustalić PKWiU?

PKWiU należy ustalić dla prawidłowych rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorcy często muszą robić to samodzielnie przez co pojawia się pytanie jak ustalić PKWiU. Prawidłowe ustalenie PKWiU jest istotne, ponieważ ma wpływ na zastosowanie odpowiedniej stawki VAT, obowiązek instalacji kasy fiskalnej oraz stosowanie procedur rozliczeniowych.

W celu ustalenia odpowiedniego numeru PKWiU dla świadczonych przez Ciebie usług lub sprzedawanych towarów możesz skorzystać z wyszukiwarki PKWiU dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli masz wątpliwości jaki numer możesz zastosować, możesz złożyć pisemny wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zapytanie takie możesz dostarczyć pocztą, mailem lub faksem. W zapytaniu takim musisz opisać:

 • na czym polegają świadczone przez Ciebie usługi, co obejmują, na czyje zlecenie je świadczysz i na jakiej podstawie oraz kto jest właścicielem surowca;
 • w przypadku wyrobów - co to są za wyroby, do czego służą, jaką mają budowę lub skład; ewentualnie możesz podać numer wydanego WIT dla danego wyrobu lub kod CN.

Wydana informacja nie jest decyzją administracyjną, ale w przypadku sporu z organami podatkowymi możesz się nią posłużyć. Informację taką Urząd wydaje w ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku do służb statystyki publicznej.

Za przygotowanie informacji przez Urząd trzeba zapłacić - trzeba to zrobić jeszcze przed wydaniem informacji, inaczej bowiem Urząd w ogóle jej nie przygotuje. Wysokość opłaty zależy od liczby nadanych symboli klasyfikacyjnych - 61,50 zł brutto za 1 pozycję klasyfikacji.

Symbol PKWiU na fakturze

Obecnie nie ma obowiązku wpisywania numeru PKWiU na fakturze. Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), umieszczenie tego numeru może być jednak pomocne - na przykład wtedy, gdy chcesz zastosować zwolnienie lub obniżoną stawkę VAT.

Umieszczenie numeru PKWiU na fakturze może Ci się również przydać dla ewidencji sprzedanych towarów. Wystawiając fakturę możesz zastosować właściwe oznaczenie, a za jakiś czas gdy nie będziesz już pamiętał co dokładnie zostało sprzedane (na przykład z uwagi na zbyt ogólny opis towaru lub usługi) dodatkowe oznaczenie może okazać się pomocne. Ponadto oznaczenie faktury numerem PKWiU może być przydatne w razie kontroli podatkowej.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: