Jak rozliczyć roczny PIT 37 - do kiedy i kto musi?

Ostatnia aktualizacja: 2021-10-26  |  Średni czas czytania: 02:28
Artykuł reklamowy
PIT-37 jest najczęściej rozliczaną deklaracją podatkową. Dotyczy on niemal każdego pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie netto. Deklaracja ta składana jest w przypadku, gdy pracownik etatowy, zleceniobiorca, emeryt bądź rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych. Do kiedy więc należy złożyć do US deklaracje PIT-37? Jak ją rozliczyć? Poniżej znajdziemy najważniejsze informacje dotyczące składania deklaracji podatkowej.
Jak rozliczyć roczny PIT 37 - do kiedy i kto musi?

Dla kogo PIT-37?

Deklaracja PIT-37 przeznaczona jest dla tych osób, które w minionym roku podatkowym osiągnęły dochody za pośrednictwem płatnika, którego firma znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Formularz PIT-37 jest deklaracją, która składana jest przez pracowników, zleceniobiorców oraz innych rozliczających się, którzy otrzymują wynagrodzenie rozliczane zgodnie z zasadami ogólnymi i skalą podatkową. W gronie tych osób znajdują się więc podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu: stosunku służbowego ,stosunku pracy oraz pracy nakładczej, emerytur lub rent krajowych, świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych, należności które wynikają z członkowstwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, zasiłków pieniężnych, które otrzymywane są z tytułu ubezpieczenia społecznego, stypendiów naukowych, a także osobiście wykonywanej działalności, czyli miedzy innymi umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, czy też działalności sportowej. Ponadto deklarację PIT-37 wypełniają również podatnicy, którzy uzyskali przychody z praw autorskich lub praw majątkowych, świadczeń z Funduszu Pracy bądź z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pieniężnych, a także należności za pracę przysługujące tymczasowo aresztowanym bądź skazanym oraz należności z tytułu umowy aktywizacyjnej.

Terminy składania deklaracji PIT-37

Każdy podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej w określonym terminie. Deklaracje PIT-37 należy składać do właściwego Urzędu Skarbowego w dniach od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana. Należy jednak pamiętać, że jeżeli dzień zakończenia składania deklaracji przypada na dzień wolny od pracy, termin ten automatycznie przechodzi na pierwszy dzień roboczy, który następuje po tej dacie. Dlatego też w 2022 roku formularz PIT-37 należy złożyć maksymalnie do dnia 2 maja, który to przypada w poniedziałek.

Jak rozliczyć PIT-37?

Deklaracja PIT-37 powinna zostać wypełniona w oparciu o PIT-11 na którym to wykazywane są dochody z pracy, umów zlecenie i działo, praw autorskich itp. PIT-40A/11A ma którym wyszczególnione są dochody z emerytur, rent oraz zasiłków pieniężnych a także PIT-R, który to wykazuje dochody z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych. W jaki sposób można rozliczyć deklarację podatkową PIT-37?

Najpopularniejszym obecnie sposobem jest rozliczenie deklaracji online. Obecnie podatnicy mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT, która jest dostępna na udostępnionym przez Ministerstwo Finansów portalu podatki.gov. Na platformie znajduje się automatycznie wypełniony PIT-37. Takie rozwiązanie sprawia, że podatnik teoretycznie nie musi nic robić, ponieważ formularz podatkowy wypełniony został automatycznie na podstawie zebranych danych, które przesyłane są przez płatników do właściwych Urzędów Skarbowych. Podatnik po zalogowaniu do systemu może odrzucić treść przygotowanej deklaracji i sporządzić ją samodzielnie na portalu. Dokonać tego może poprzez odpowiednią korektę danych w przygotowanej deklaracji. Druga opcją jest zaakceptowanie przygotowanej wersji zeznania podatkowego. Należy pamiętać także, że podatnik posiada możliwość wybrania wspólnego rozliczenia z małżonkiem, bądź też wskazania przysługujących mu ulg podatkowych i odliczeń.

Równie popularną metodą rozliczenia PIT-37 przez Internet jest skorzystanie z dedykowanego programu online. Jest to bardzo wygodne, ponieważ podatnik może skorzystać z kreatora deklaracji, który dokonuje za niego obliczeń. Dzięki temu rozliczenie PIT-u polega na wpisaniu niezbędnych danych oraz zaznaczeniu przysługujących ulg. Następnie należy skutecznie wysłać PIT przez Internet, do czego będzie potrzebny podpis elektroniczny lub kwota przychodu z ubiegłorocznej deklaracji. Warto również pamiętać, by zachować otrzymane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), ponieważ stanowi ono potwierdzenie dostarczenia PIT-37 w terminie. Zastanawiasz się z jakiego programu skorzystać? Rozlicz swój pit 37 z programem pitowym pit.pl.

Warto również wspomnieć o możliwości rozliczenia PIT-37 offline. Rozwój technologii sprawia, że robi to coraz mniej osób, a długie kolejki w urzędach przyjmujących roczne zeznania to już przeszłość. Jak rozliczyć PIT-37 offline? Można to zrobić na dwa sposoby, a mianowicie wypełniając samodzielnie odpowiedni formularz lub korzystając z dedykowanego programu, który pozwala wydrukować deklarację. W obu przypadkach należy dostarczyć ją fizycznie do US, co można zrobić osobiście, przez pełnomocnika lub pocztą.

Niezależnie od metody rozliczenia PIT-37 warto pamiętać, że jest to czynność obowiązkowa i należy ją wykonać w określonym terminie. Oczywiście zdecydowanie prościej zrobić to przez Internet, czego dowodem jest popularyzacja programów online oraz usługi Twój e-PIT.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: