Monit - czym jest monit i kiedy możesz go otrzymać?

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-18  |  Średni czas czytania: 03:07
Osoby, które spóźniają się ze spłatą swoich zobowiązań często otrzymują od swoich wierzycieli monity. Monit może mieć różną formę, która najczęściej zależy od procedur wewnętrznych pożyczkodawcy. Co to jest monit, kiedy możesz go otrzymać i co zrobić gdy już go otrzymasz? Odpowiedź na te pytania poznasz, jeżeli przeczytasz ten artykuł.
Monit - czym jest monit i kiedy możesz go otrzymać?

Czym jest monit?

Monit to formalne przypomnienie kierowane do dłużnika, które ma na celu przypomnienie mu o istniejącej zaległości finansowej wraz z prośbą o jej uregulowanie. Sama treść monitu wskazuje więc na to, że tak naprawdę jest to ponaglenie lub upomnienie mające motywować dłużnika do spłaty zobowiązania.

Monit może mieć formę pisemną, ale nie musi. Upomnienie lub ponaglenie dłużnik może otrzymać również telefonicznie. Jednak bez względu na formę, można powiedzieć, że monit zawsze zawiera on następujące informacje:

 • jaka jest kwota zaległości i z czego ona wynika,
 • kiedy minął termin płatności,
 • na jakie konto należy dokonać zapłaty.

Z uwagi na brak regulacji prawnych w kwestii stosowania monitu i jego formy, jest on wysyłany w różnych formach stosowanych przez różne firmy i instytucje.

Najczęściej stosowanymi rodzajami monitu są:

 • monit pisemny - pisemna forma ponaglenia lub upomnienia wysyłana do dłużnika w tradycyjny sposób za pośrednictwem poczty;
 • monit elektroniczny - tego typu przypomnienie również ma formę pisemną, ale wysyłane jest elektronicznie, na przykład e-mailem;
 • monit telefoniczny - polega na kontakcie telefonicznym przez przedstawiciela danej firmy z dłużnikiem;
 • monit SMS - polega na przesłaniu dłużnikowi wiadomości tekstowej z informacją o zaległości na numer telefonu dłużnika.

Kiedy możesz otrzymać monit?

Monit to forma ponaglenia czy upomnienia o zapłacie należności. Jest on wysyłany przez wierzyciela wtedy, gdy spóźniasz się z zapłatą zobowiązania finansowego, na przykład gdy nie spłacisz pożyczki w terminie ustalonym w umowie pożyczkowym lub gdy nie uregulujesz faktury za Internet. W jakim czasie od upływu terminu płatności otrzymasz monit? Wszystko zależy od procedur wewnętrznych obowiązujących w danej firmie. Jednak wspólną zasadą jest, że monit jest zawsze wysyłany pierwszy, a gdy ten nie poskutkuje, wierzyciele wysyłają wezwania do zapłaty.

Najszybciej reagującymi na opóźnienia wierzycielami są firmy pożyczkowe. Zwykle stosują one wiele rodzajów ponagleń, które mają zmotywować dłużnika do spłaty długu. Monity wysyłane przez firmy pożyczkowe pojawiają się często już na drugi dzień po upływie terminu do zapłaty, co oczywiście uzależnione jest od rodzaju monitu, który jest stosowany:

 • 1-3 dni po terminie płatności - powiadomienie SMS lub e-mail z krótkim przypomnieniem o konieczności zapłaty zobowiązania,
 • 7-14 dni po terminie płatności - monit telefoniczny lub wysłany do dłużnika pisemnie pocztą,
 • 14-30 dni po terminie płatności - wezwanie do zapłaty, które często sygnalizuje, że lada moment sprawa zostanie skierowana do sądu.

Powyższe terminy są terminami orientacyjnymi. Oznacza to, że nie musisz otrzymać monitu w takich terminach, ponieważ tak naprawdę w każdej firmie są one wysyłane inaczej. Najczęściej stosowaną praktyką przez firmy pożyczkowe, a także banki jest wysyłanie monitów w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia powstania zadłużenia.

Jak napisać monit?

Monity stosowane są nie tylko przez firmy pożyczkowe i banki. Stosowane są również w powszechnym obrocie gospodarczym. Jeżeli więc jesteś przedsiębiorcą i czekasz na zapłatę od swojego kontrahenta, której termin już minął, możesz zastosować monit.

Upomnienie o spłatę długu, czyli monit najlepiej sporządzić w formie oficjalnego pisma i wysłać go listem poleconym do dłużnika. Pozostaw sobie jego kopię oraz potwierdzenie nadania przesyłki na poczcie. Dzięki temu, w razie nieskuteczności upomnienia, monit będziesz mógł zastosować w dalszym postępowaniu windykacyjnym, a zwłaszcza w postępowaniu sądowym.

Co powinno znaleźć się w monicie? Do elementów, które powinny się w nim znaleźć należą przede wszystkim:

 • pełna nazwa i adres wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • miejsce i data sporządzenia pisma,
 • sformułowanie odnoszące się do zaległości wraz z prośbą lub żądaniem jej uregulowania,
 • kwota zaległości - bez odsetek,
 • podstawa należności - na przykład faktura,
 • numer konta bankowego, na który należność powinna być uregulowana,
 • termin na spłatę długu.

Jeżeli monit nie przyniesie oczekiwanego efektu, czas na wysłanie wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty stanowi oficjalne pismo, które zawiera praktycznie te same elementy, co monit, ale dodatkowo zawiera się w nim ostrzeżenie o możliwości podjęcia kroków prawnych w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty.

Co zrobić, gdy otrzymasz monit?

Co zrobić w sytuacji gdy to Ty otrzymasz monit? Otóż mimo tego, że monity mają raczej charakter przypominający o istniejącej zaległości i mają charakter polubowny, absolutnie nie możesz ich lekceważyć. Najlepszą reakcją na monit jest po prostu uregulowanie należnego zobowiązania. Dzięki temu unikniesz naliczania odsetek za każdy dzień opóźnienia oraz kolejnych kroków windykacyjnych, które mogą wkroczyć nawet na drogę windykacji sądowej i windykacji komorniczej.

Natomiast jeżeli nie jesteś w stanie uregulować od razu swojego długu, po otrzymaniu monitu warto skontaktować się ze swoim wierzycielem w celu wyjaśniania sytuacji i ewentualnym wynegocjowaniu innych rozwiązań - na przykład rozłożenie długu na raty czy odroczenie terminu spłaty zobowiązania.

Koszty monitu

Istotną kwestią, zwłaszcza dla dłużnika jest koszt monitu. Koszt każdego monitu, który wysyła wierzyciel, ponosi adresat ponaglenia, czyli dłużnik. Dlatego też warto mieć to na uwadze. Monity mogą być bardzo kosztowne, a jeżeli dojdzie do kilkukrotnego ich nadesłania, łączna suma może okazać się wysoka.

Koszty monitu zależą oczywiście od rodzaju monitu, jaki wierzyciel zdecyduje się zastosować. Najtańszą formą stanowią na pewne monity w formie elektronicznej (SMS lub e-maile). Droższe są na pewno monity wysyłane listownie oraz telefoniczne.

Ochronę dłużnikom w zakresie ponoszenia kosztów monitu stanowi „ustawa antylichwiarska”, zgodnie z którą koszty monitów nie mogą być wyższe niż maksymalne odsetki za opóźnienie.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: