Jak usprawnić pracę kancelarii prawnej?

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-25  |  Średni czas czytania: 01:36
Artykuł reklamowy
Prawidłowe zarządzanie z założenia powinno prowadzić do efektywnej realizacji podejmowanych wysiłków. W przypadku zasobów ludzkich dochodzi także element budowania relacji, motywujących pracowników do osiągania zamierzonych celów w sposób jak najkorzystniejszy z punktu widzenia firmy. Wiąże się to z monitoringiem pracy, planowaniem oraz powierzaniem zadań konkretnym osobom, a także kontrolą terminów, co w przypadku kancelarii prawnych ma szczególne znaczenie. Ten natłok obowiązków nie musi od razu wiązać się z decyzjami kadrowymi, w kontekście zwiększenia zatrudnienia. Nowoczesny program do kancelarii prawnych jest w stanie poradzić sobie ze znacznie większymi wyzwaniami.
Jak usprawnić pracę kancelarii prawnej?

Dobra organizacja pracy

Bieżące oraz przyszłe zadania wymagają przemyślanego przydzielenia ich konkretnym osobom, bądź nawet zespołom prawników. Nie oznacza to, że w tym momencie kończy się odpowiedzialność przełożonego. Wręcz przeciwnie. Powinien on wspierać podległe sobie osoby doświadczeniem merytorycznym czy choćby nawet samą obecnością, dającą poczucie bezpieczeństwa. Program do obsługi kancelarii, przedstawiony na www.amberlo.io umożliwia stały kontakt z grupą za pośrednictwem sieci, co w znacznym stopniu ułatwia współpracę, nie ograniczając jej co do miejsca i czasu. Dzięki takiemu rozwiązaniu można także swobodnie delegować zadania, uzgadniać strategię lub planować najbliższe posunięcia. Stały kontakt jest także w stanie pozytywnie wpłynąć na morale poszczególnych członków zespołów wymagających wsparcia.

Dobra organizacja pracy

Ważne terminy

Amberlo to aplikacja, dzięki której poprawisz efektywność pracy w swojej kancelarii także poprzez kontrolę płynności prac nad konkretną sprawą. Wbudowany kalendarz nie tylko przypomni o ważnym spotkaniu, lecz także nie pozwoli przeoczyć istotnych terminów rozpraw, audytów czy też konieczności sporządzenia wymaganych pism. Bieżące, systematyczne kontrolowanie wykonywanych czynności pozwoli na wyeliminowanie czynnika presji czasu wynikającego z niewłaściwej organizacji pracy. Trzeba pamiętać, że jakiekolwiek zaburzenie rytmu pracy może doprowadzić do zniweczenia wielomiesięcznych, a nawet wieloletnich wysiłków całego zespołu, narażając kancelarię na straty finansowe oraz uszczerbek na wizerunku.

Platforma wspierająca pracę kancelarii prawnej

System organizacyjny Amberlo wykorzystuje najnowsze technologie umożliwiające zapis danych w chmurze. Uniemożliwia to nie tylko ich utratę na skutek zdarzeń losowych, lecz także są one dostępne na wszystkich uwierzytelnionych urządzeniach informatycznych. Z poziomu smartfona lub laptopa upoważniony prawnik zyskuje dostęp do wszelkich niezbędnych informacji uporządkowanych według klienta bądź prowadzonego postępowania. Dzięki temu zapewniona jest pełna kompetencja przedstawiciela kancelarii, czy to w trakcie spotkania z klientem poza siedzibą firmy, czy też w trakcie posiedzenia sądu, w przypadku ewentualnego braku istotnego dokumentu.

Jednym z elementów mających wpływ na wynagrodzenie prawnika jest czas poświęcony na sprawę. Z tego powodu niezwykle cenną jest prawidłowa ewidencja czasu pracy, także za pośrednictwem systemu informatycznego. Statystyki natychmiast są widoczne na dokumentach finansowych przeznaczonych dla klienta.

System Amberlo nie tylko pozwala się skupić na realizacji zadań związanych z przedmiotem działania kancelarii prawnej, lecz w sposób szczegółowy realizuje zadania, które do tej pory leżały w kompetencjach rozbudowanych sekretariatów. Warto o tym pamiętać, planując budżet firmy na najbliższe lata.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: