Jak założyć firmę pożyczkową? Wymogi formalne

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-23  |  Średni czas czytania: 01:17
Artykuł reklamowy
Firma pożyczkowa jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, poza sektorem bankowym, ale nadal na rynku finansowym. W jaki sposób można założyć taką firmę i jakie wymogi formalne przedsiębiorca musi przy tym dopełnić?
Jak założyć firmę pożyczkową? Wymogi formalne

Uwarunkowania prawne

Pod pojęciem firma pożyczkowa należy rozumieć podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na udzielaniu pożyczek gotówkowych osobom fizycznym lub przedsiębiorstwom na bazie środków własnych. Firmę pożyczkową może założyć każdy przedsiębiorca, niezależnie od jego wykształcenia. Nie trzeba przy tym pozyskiwać żadnych pozwoleń i koncesji, a jedynie płatny w wysokości 600 zł wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Po dokonaniu wpisu, firma pożyczkowa może zaczynać działalność.

Zanim jednak do tego dojdzie, musi ona spełnić wymagania stawiane takim podmiotom przez aktualne przepisy prawa, zawarte w znowelizowanej ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku.

Chcąc założyć firmę pożyczkową, należy:

  • posiadać kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 200 000 zł, pokryty ze środków własnych założycieli, a nie ze źródeł zewnętrznych, tj. z kredytów, pożyczek, obligacji itp.,
  • zarejestrować firmę pożyczkową w Krajowym Rejestrze Sądowym, w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • powołać zarząd lub radę nadzorczą spółki, gdzie członkami takich organów spółki będą tylko osoby niekarane.

Działalność stacjonarna lub online

Nie ma prawnego wymogu, który nakładałby na przedsiębiorców chcących prowadzić firmę pożyczkową, obowiązek założenia jej w trybie stacjonarnym. Istnieje szerokie grono firm udzielających szybkich pożyczek, tzw. chwilówek, które oferują zewnętrzne finansowanie klientom wyłącznie w trybie online, czyli za pośrednictwem strony internetowej. Nie muszą przy tym weryfikować wiarygodności kredytowej i zdolności do spłaty zobowiązania klientów tak dokładnie, jak ma to miejsce w bankach. Dlatego czas niezbędny do wypłacenia pożyczki, liczony od chwili złożenia wniosku pożyczkowego, może być bardzo krótki i wynosić zaledwie kilkanaście minut.

Przy udzielaniu pożyczek w sieci, poprzez stronę internetową pożyczkodawcy, najczęściej wymagane jest zweryfikowanie tożsamości potencjalnego pożyczkobiorcy. Firmy pożyczkowe powinny zatem od razu zlecić stworzenie takiego mechanizmu agencji kreatywnej lub interaktywnej. Może on polegać na tym, że klient dokonuje przelewu weryfikacyjnego na zadaną, symboliczną kwotę ze swojego konta bankowego, na rachunek firmy pożyczkowej. Jeśli dane zawarte w przelewie oraz we wniosku o pożyczkę są zgodne, pożyczka formalnie może zostać udzielona.

Przy działalności stricte internetowej firma pożyczkowa będzie ponosiła znacznie niższe koszty na założenie działalności, jej otwarcie i uruchomienie, niż w przypadku działalności stacjonarnej.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: