Jak założyć gabinet weterynaryjny?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-09  |  Średni czas czytania: 05:29
Z każdym rokiem Polacy coraz więcej pieniędzy przeznaczają na utrzymanie zwierząt. Oznacza to, że popyt na usługi weterynaryjne stale rośnie. Masz pomysł na biznes w postaci gabinetu weterynaryjnego, ale nie wiesz jak założyć własną działalność? W tym artykule przeczytasz o tym jak założyć gabinet weterynaryjny.
Jak założyć gabinet weterynaryjny?

Jakie usługi można świadczyć w gabinecie weterynaryjnym?

W gabinecie weterynaryjnym możesz świadczyć usługi mające na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt i ich produkcyjności. Działania te polegają w szczególności na:

 • badaniu stanu zdrowia zwierząt
 • rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt
 • leczeniu zwierząt
 • udzielaniu porad i konsultacji
 • pielęgnacji zwierząt
 • wydawaniu opinii i orzeczeń
 • wykonywaniu czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu
 • wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt
 • wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych

Usługi te mogą być świadczone jedynie przez lekarza weterynarii, który posiada prawo wykonywania zawodu. Podstawową formą świadczenia usług przez lekarza weterynarii jest gabinet weterynaryjny.

Wymagania, jakie musisz spełniać do otwarcia własnego gabinetu weterynaryjnego

Właścicielem gabinetu weterynaryjnego może zostać każdy, bez względu na posiadane wykształcenie. Jeżeli więc nie masz odpowiedniego wykształcenia, a chcesz prowadzić własny gabinet weterynaryjny, możesz to robić bez żadnych przeszkód. Jednak aby biznes funkcjonował, będziesz musiał zatrudnić do tego personel, który musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Odpowiednie kwalifikacje musi posiadać również kierownik gabinetu weterynaryjnego.

Kierownikiem gabinetu weterynaryjnego może być tylko taka osoba, która jest lekarzem weterynarii i posiada pełne prawo do wykonywania swojego zawodu na terenie RP. Aby uzyskać ten tytuł należy ukończyć studia wyższe na wydziale medycyny weterynaryjnej, które trwają 5,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu lekarskiego. Jednak aby móc wykonywać zawód lekarza weterynarii nie wystarczy samo posiadanie tytułu lekarskiego. W tym celu musisz złożyć wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.

Prawo do wykonywania zawodu zostanie Ci przyznane, jeżeli okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna ustali, że spełniasz następujące wymagania:

 • posiadasz obywatelstwo polskie
 • posiadasz dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską szkołę wyższą
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 • jesteś zdolny ze względu na stan zdrowia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • wykazujesz nienaganną postawę etyczną
 • nie zostałeś pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu

Wymogi lokalowe dla gabinetu weterynaryjnego

Lokal, w którym będziesz prowadzić gabinet weterynaryjny musi spełniać odpowiednie wymagania. Przede wszystkim lokal ten musi:

 • być w odrębnym budynku lub lokalu albo w wyodrębnionej części budynku
 • musi mieć odrębne wejście
 • mieć pokój z poczekalnią i miejscami siedzącymi
 • mieć podłogi wykonane z materiałów trwałych, odpornych na wodę i środki dezynfekcyjne oraz łatwo zmywalne
 • mieć miejsce na dokumentację weterynaryjną wyodrębnione tak, aby nieupoważnione osoby nie miały do niego wglądu
 • mieć sprawną instalację wodną, elektryczną, grzewczą i kanalizacyjną
 • mieć urządzenia zapewniające wymianę powietrza
 • mieć umywalkę z bieżącą wodą i środkami higienicznymi

Zakład leczniczy dla zwierząt musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które jest dostępne na stronie: prawo.sejm.gov.pl

Jeżeli natomiast chodzi o wyposażenie gabinetu weterynaryjnego, to powinien on być wyposażony w:

 • stół zabiegowy
 • stetoskop
 • lampę bakteriobójczą
 • autoklaw lub sterylizator
 • aparat RTG
 • urządzenia do przechowywania produktów leczniczych i sanitarnych

Musisz być również przygotowany na świadczenie usług poza gabinetem weterynaryjnym i posiadać pojemniki zapewniające sterylność przenoszonego sprzętu.

Dokładne warunku dotyczące lokalu oraz wyposażenia gabinetu weterynaryjnego znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych, które znajdziesz tutaj: prawo.sejm.gov.pl.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Branża beauty

Jak założyć gabinet weterynaryjny w 6 krokach?

Wiesz już na czym polega działalność gabinetu weterynaryjnego oraz jakie wymagania musisz spełniać aby móc go prowadzić. W tej części przeczytasz o tym, jak krok po kroku założyć działalność gospodarczą.

Krok 1. Forma prawna dla gabinetu weterynaryjnego

Pierwszym krokiem do założenia działalności gospodarczej jest wybór właściwej formy prawnej działalności, w jakiej chcesz prowadzić swój gabinet weterynaryjny. W zasadzie gabinet weterynaryjny możesz prowadzić w dowolnej formie prawnej, to znaczy jako:

W praktyce najczęściej wybieraną formą do prowadzenia gabinetu weterynaryjnego jest jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna. Jeżeli jednak planujesz działalność na większą skalę, warto jest rozważyć każdy rodzaj spółki handlowej. Mimo to należy wziąć pod uwagę, że wybór innej formy niż jednoosobowa działalność lub spółka cywilna będzie się wiązał z bardziej złożoną formą dokumentacji księgowej oraz procesem rejestracji firmy.

Krok 2. Forma opodatkowania dochodów gabinetu weterynaryjnego

Gdy wybierzesz już formę prawną dla swojego gabinetu weterynaryjnego, czas na podjęcie decyzji o formie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności. Gabinet weterynaryjny możesz opodatkować według:

 • zasad ogólnych - jest to opodatkowanie, które dotyczy każdego, kto nie zadeklarował skorzystania z innej formy opodatkowania. Opodatkowanie według zasad ogólnych polega na zastosowaniu dwóch stawek podatkowych - 17% (dla dochodów do 85 528 zł) oraz 32% (dla nadwyżki od dochodów powyżej 85 528 zł). Korzystając z rozliczenia na zasadach ogólnych możesz skorzystać z licznych ulg podatkowych.
 • podatkiem liniowym - opodatkowanie tą formą polega na stosowaniu stałej stawki w wysokości 19% (stan na 2020 r.) bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Stosując tę metodę opodatkowania nie możesz skorzystać z większości ulg podatkowych.
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma opodatkowania. Stawka podatku zależy od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej i w przypadku gabinetu weterynaryjnego wynosi ona 20%.

Krok 3. Wybierz odpowiednie kody PKD

Na etapie wypełniania wniosku o rejestrację działalności gospodarczej będziesz potrzebował kodów PKD, które opisują działalność pod kątem wykonywanych usług w Twojej firmie. Obowiązek ich wpisania we wniosku dotyczy każdego, kto zakłada działalność gospodarczą, dlatego też warto przygotować je odpowiednio wcześniej, aby na etapie wypełniania wniosku nie tracić czasu na wyszukiwanie odpowiednich kodów PKD.

Podstawowym kodem PKD opisującym działalność gabinetu weterynaryjnego jest PKD 75.00.Z oraz dodatkowo 71.20.A.

Jeżeli jednak w ramach działalności gabinetu weterynaryjnego planujesz prowadzić inne działalności, np. handel paszami dla zwierząt, akcesoriami czy świadczyć usługi pielęgnacyjne dla zwierząt, powinieneś ująć te czynności kodami PKD.

Do profilu działalności możesz wówczas na przykład dopisać:

 • PKD 01.62.Z - działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • PKD 96.09.Z - pozostała działalność usługowa związana z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.75.Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Krok 4. Księgowość Twojego gabinetu weterynaryjnego

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej musisz jeszcze zadecydować w jaki sposób chcesz prowadzić księgowość Twojego gabinetu weterynaryjnego.

Księgowość tradycyjną, czyli w formie papierowej możesz prowadzić samodzielnie lub powierzyć to wyspecjalizowanemu podmiotowi. Wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług biura rachunkowego, ponieważ obawiają się popełnienia błędu w rozliczeniach. Ponadto zaletą skorzystania z pomocy biura rachunkowego jest zaoszczędzenie czasu na wypełnianie dokumentów księgowych, sporządzanie deklaracji czy obliczanie zaliczek na podatek i wynagrodzeń dla pracowników, ponieważ wszystkie te czynności zrobi za Ciebie biuro rachunkowe.

Często spotykaną formą prowadzenia księgowości jest korzystanie z usług internetowego biura rachunkowego. Biura te oferują w swoich usługach programy księgowe, z których przedsiębiorca może korzystać wystawiając faktury, obliczając zaliczki na podatek czy uzupełnianie księgi przychodów i rozchodów. Następnie eksperci z biura sprawdzają poprawność rozliczeń dokonanych przez przedsiębiorcę. Biura rachunkowe online najczęściej posiadają ubezpieczenie OC, które zabezpiecza Twoje interesy w razie popełnionej pomyłki.

Księgowość swojego gabinetu weterynaryjnego możesz również powierzyć prowadzeniu profesjonalnej księgowej. Jednak to rozwiązanie jest też najdroższym rozwiązaniem i najchętniej korzystają z niego duże firmy, które mają dużo dokumentacji księgowej.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

Kolejnym krokiem jest rejestracja działalności gospodarczej. W Polsce wpisu dokonuje się w jednym z dwóch rejestrów - CEIDG lub KRS.

Rejestracja w CEIDG dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółki cywilnej. Wystarczy wypełnić wniosek na urzędowym formularzu (CEIDG-1) i złożyć go na jeden z następujących sposobów:

 • przez Internet bezpośrednio do systemu CEIDG za pośrednictwem jej strony Internetowej
 • osobiście w dowolnym urzędzie gminy, gdzie papierowy wniosek zostanie przekształcony na wniosek elektroniczny
 • za pośrednictwem poczty - listem poleconym

Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie.

Spółki handlowe podlegają rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu, którego treść zależy od rodzaju spółki, którą chcesz zarejestrować. Wniosek możesz złożyć bezpośrednio we właściwym sądzie rejestrowym lub za pośrednictwem platformy KRS. W przeciwieństwie do CEIDG, wpis do KRS podlega opłacie oraz jeżeli wpis podlega ogłoszeniu, należy zapłacić również za jego ogłoszenie.

Krok 6. Bankowe konto firmowe dla Twojego gabinetu weterynaryjnego

Ostatnim krokiem w procesie zakładania własnego gabinetu weterynaryjnego jest założenie konta firmowego w banku. Co prawda nie ma ustawowego obowiązku posiadania oddzielnego konta dla firmy. Oznacza to, że możesz korzystać dla celów działalności z konta indywidualnego, jednak tylko wtedy, gdy jesteś jego jedynym właścicielem. Mimo to, warto założyć oddzielne konto firmowe dla gabinetu weterynaryjnego z uwagi na łatwiejsze zarządzanie pieniędzmi, które należą do firmy.

Dokonywanie transakcji z firmowego rachunku bankowego jest obowiązkowe w przypadku gdy:

 • drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca lub instytucja skarbowa,
 • wartość transakcji przekracza 15 000 zł - bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Zakładając firmowy rachunek bankowy, banki najczęściej wymagają przedstawienia zaświadczenia o wpisie do CEIDG, Twojego dowodu osobistego oraz pieczątki firmowej. W przypadku konta dla spółki handlowej wymagane będzie przedstawienie odpisu z KRS oraz zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.

Otworzenie rachunku bankowego dla gabinetu weterynaryjnego musisz zgłosić w terminie 7 dni od dokonania zmiany do CEIDG lub KRS.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych lipiec 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: