Jakie są różnice między zaliczką i zadatkiem?

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-26  |  Średni czas czytania: 01:43
Artykuł reklamowy
Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, samochód czy inną rzecz o większej wartości? A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz sposobu na lepsze zabezpieczenie swoich interesów w ramach składanych przez klientów rezerwacji? Poznaj różnice między zaliczką a zadatkiem. Wbrew pozorom sporo je różni.
Jakie są różnice między zaliczką i zadatkiem?

Jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką?

W obiegowej opinii oba pojęcia często są ze sobą utożsamiane. Wcale jednak nie oznaczają tego samego, a odmienne konstrukcje sprawiają, że sprawdzają się w innych okolicznościach.

  • Zadatek został opisany w art. 394 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, o ile umowa nie stanowi inaczej, w przypadku niewykonania umowy przez kupującego sprzedawca może zatrzymać zadatek. Natomiast jeżeli umowy nie wykona sprzedawca, kupującemu przysługuje zwrot dwukrotności wpłaconej kwoty.
  • Zaliczka nie jest w szczegółowy sposób określona w przepisach. Art. 743 Kodeksu cywilnego wskazuje jedynie, że jeśli wykonanie zlecenia wymaga poniesienia wydatków, na żądanie przyjmującego dający zlecenie powinien mu udzielić zaliczki. Podlega więc zwrotowi w przypadku niewykonania umowy. Ewentualnie można  odliczyć poniesione w związku z realizacją zlecenia koszty.

W praktyce wiele zależy również od zapisów widniejących w umowach. Strony mogą określać samodzielnie na przykład, kiedy zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie będzie to sprecyzowane, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Kiedy wybrać zadatek?

Jak widzisz, aby dobrze chronić swoje interesy, musisz prawidłowo określić formę wpłaty środków. W serwisie Firmove.pl przeczytasz więcej na temat różnic pomiędzy zaliczką a zadatkiem: https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/prowadzenie-firmy/zaliczka-a-zadatek.

Zadatek lepiej chroni interesy obu stron i w przeciwieństwie do zaliczki dobrze sprawdza się na przykład w kontekście umów przedwstępnych, które zakładają zawarcie w przyszłości umowy przyrzeczonej. Zazwyczaj towarzyszy też na przykład umowie przedwstępnej zakupu nieruchomości czy pojazdu. Zadatek bezzwrotny z perspektywy sprzedającego dobrze chroni również interesy nabywcy – jeżeli sprzedawca zrezygnuje z zawarcia umowy, będzie musiał zwrócić dwukrotność zadatku. W przypadku zawarcia umowy wartość zadatku jest uwzględniana na poczet świadczenia. 

Zaliczki wciąż popularne

W niektórych sytuacjach sprzedawcy decydują się na przyjęcie środków w formie zaliczki. Często ma to miejsce w przypadku zleceń wykonania konkretnej usługi, kiedy konieczne jest zakupienie niezbędnych materiałów. Niekiedy zaliczka jest wykorzystywana również w ramach rezerwacji towaru czy usługi – ma potwierdzić chęć zakupu, jednak następnie ulega albo zwrotowi, albo zaliczeniu na poczet płatności. Dlatego z reguły zaliczkę wybiera się przy transakcjach na niższe kwoty, jeśli niezrealizowanie ich wiązałoby się z wysokimi stratami finansowymi.

Dodatkowe warunki w umowie

Zwróć uwagę, że co do zasady pełnemu zwrotowi podlega zaliczka, a zadatek jest bezzwrotny. W umowach można wskazywać jednak dodatkowe warunki, które będą lepiej dostosowane do konkretnej sytuacji. Możesz więc na przykład wskazać terminy, w których dopuszczalne będzie wypłacenie zwrotu zadatku albo określić, że wpłacona kwota ulegnie zwrotowi, jeśli nabywca nie uzyska kredytu pozwalającego sfinansować zakup.

Zwróć także uwagę, że zgodnie z przepisami, jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy albo do jej wykonania nie dojdzie ze względu na okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności lub odpowiedzialność spoczywa na obu stronach, zadatek powinien być zwrócony.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: