Kluczowe elementy szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami

Ostatnia aktualizacja: 2024-05-29  |  Średni czas czytania: 02:22
Artykuł reklamowy
Według statystyk GUS, w Polsce w 2023 roku doszło do aż 168 śmiertelnych wypadków przy pracy. Dobrą wiadomością jest to, że liczby te sukcesywnie spadają, co niewątpliwie jest zasługą zwiększania świadomości przedsiębiorców w tym zakresie. Liderzy zespołów pracowniczych zobowiązani są nie tylko do sumiennego wykonywania swoich obowiązków, ale również cyklicznego podnoszenia swoich kompetencji. Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami jest zdecydowanie jedną z nich. Czy jest ono wymagane przez prawo pracy i jak często należy je odświeżać? Odpowiadamy!
Kluczowe elementy szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami

Cel i znaczenie szkoleń BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Głównym powodem, dla którego należy podnieść tę konkretną kompetencję twardą, spełniając się w roli lidera, jest zrealizowanie ustawowego obowiązku. Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami jest jednym ze sposobów upewnienia się, że dane miejsce pracy jest zorganizowane w sposób bezpieczny i że przestrzegane są w nim międzynarodowe normy. Organy dokonujące kontroli sprawdzają, czy nie są one naruszane, i mają prawo zażądać przedstawienia na to odpowiednich dokumentów. Mniej formalnym, ale bardziej oczywistym powodem, dla którego warto zainwestować w kurs BHP dla pracodawców, jest zmniejszenie liczby potencjalnych wypadków.

Zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy

Każdy, kto ma pod sobą grupę pracowników, jest za nich odpowiedzialny. Aby móc skutecznie realizować zadania firmy, należy przede wszystkim umieć dokonać analizy potencjalnych zagrożeń i ocenić ryzyko wystąpienia na danym stanowisku konkretnych urazów. Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami pomaga miejsce po miejscu przeanalizować słabe punkty każdego ze stanowisk, za które odpowiedzialny jest lider. Zmniejszenie liczby wypadków jest możliwe do osiągnięcia wówczas, gdy do zadań trudnych, wymagających specjalnych umiejętności, będą zatrudniani pracownicy posiadający uprawnienia. Muszą oni również posiadać sprawne narzędzia oraz odpowiedni sprzęt i odzież ochronną.

Zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy

Rola lidera w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa

To manager, brygadzista czy dyrektor jest odpowiedzialny za stworzenie zespołu składającego się z osób świadomych swojej funkcji i ewentualnych zagrożeń w miejscu pracy. Kurs BHP dla pracodawców oferowany przez kursbhp.com pomaga wskazać przywódcom sposoby krzewienia kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy. Połączenie autorytetu z odpowiednią wiedzą dotyczącą zarządzania personelem jest nieodzowne, aby móc uzyskać skuteczność działania – czyli realnie zmniejszyć liczbę wypadków w firmie.

Przykłady dobrych praktyk

Istotne jest, aby pracownicy widzieli w swoim liderze osobę, dla której bardzo ważne jest ich bezpieczeństwo. Dobre praktyki w tej kwestii to przede wszystkim:

  • dawanie dobrego przykładu,
  • identyfikacja największych obszarów ryzyka,
  • audyty i inspekcje,
  • efektywne szkolenia,
  • reagowanie na sygnały dotyczące niesprawnych maszyn czy nieprawidłowej ich obsługi przez innych pracowników,
  • konsekwencja w działaniu – nie dopuszczanie do rażącego łamania przepisów BHP nawet w wyjątkowych sytuacjach,
  • dbanie o to, by pracownicy zawsze byli dobrze wyposażeni i bezpiecznie ubrani do pracy.

Mając na uwadze powyższe dobre praktyki, można być bardziej wyczulonym na potencjalne ryzyko uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, i w porę je wyeliminować.

Zastosowanie technologii w edukacji BHP (np. e-learning)

Nie musisz dziś wychodzić z domu ani z biura, aby móc doszkolić się w wybranym zakresie. Gdy skorzystasz z naszej oferty, udostępnimy Ci platformę e-learningową, dzięki której zrealizujesz swój ustawowy obowiązek i dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. Kurs BHP dla pracodawców w tej formie jest dziś najchętniej wybieranym, z uwagi na wygodę jego przeprowadzania i niską cenę.

Interaktywne metody szkoleniowe

Dzięki rozwojowi technologii możesz zakupić nasz kurs, a my udostępnimy Ci dane do platformy e-learningowej, którą przekażesz swoim managerom przez e-mail. Określisz termin, w którym konieczne jest ukończenie szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami, a oni w dowolnym czasie będą mogli je zrealizować. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymać można imienny certyfikat, który będzie dokumentem niezbędnym podczas ewentualnej kontroli.

Dlaczego regularne szkolenia są kluczowe dla utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa

W 2023 roku odnotowano przypadki ponad 45 tysięcy osób poszkodowanych przy pracy. Oznacza to przestój w produkcji, trudności z zastąpieniem pracownika na danym stanowisku, koszty leczenia i odszkodowań – czyli straty finansowe. Kursy BHP dla pracodawców mają charakter uświadamiający. Pozwalają włączyć w codzienne życie firmy dobre praktyki i eliminować zagrożenia, tym samym pozwalając Ci na wystrzeganie się ewentualnych problemów. Szkolenie takie powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: