Pracowniczy Program Emerytalny – co to takiego?

Ostatnia aktualizacja: 2019-07-30  |  Średni czas czytania: 01:42
Artykuł reklamowy
W ostatnich latach znacząco zmieniło się podejście pracodawców do benefitów pozapłacowych. Coraz więcej z nich myśli o przyszłości pracowników, dlatego sporą popularnością zaczynają cieszyć się PPE - Pracownicze Programy Emerytalne. Czym charakteryzuje się to udogodnienie i kto może z niego skorzystać?
Pracowniczy Program Emerytalny – co to takiego?

Od lipca wprowadzono obowiązkowe PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Na ten moment zostali włączeni w nie pracownicy firm zatrudniających powyżej 250 osób. Według założeń stopniowo mają dołączyć do nich osoby pracujące w mniejszych przedsiębiorstwach (planuje się, że najpóźniej ma to nastąpić w 2021 roku). Ten system długoterminowego oszczędzania ma zapewnić Polakom większe bezpieczeństwo finansowe. I choć wiele miejsc pracy przystąpiło do niego, nie jest to pierwsze tego typu rozwiązanie. W wielu zakładach już od jakiegoś czasu działają Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), które nieco różnią się od PPK.

Czym są Pracownicze Programy Emerytalne?

Pracownicze Programy Emerytalne są alternatywą dla wprowadzonych przez rząd obowiązkowych PPK. W wielu firmach pracownicy mogą korzystać z nich od miesięcy. Np. w https://bridgestone-poznan.pl/kariera na dołączenie do tego programu zdecydowało się od stycznia 2019 roku już 77% pracowników. To coraz częściej oferowany benefit pracowniczy, którego głównym celem jest pomoc w gromadzeniu środków na okres emerytalny. Ten sposób oszczędzania wspierany jest przez pracodawców - to oni wpłacają comiesięczną składkę (zwolnioną z obowiązkowego opodatkowania na ubezpieczenie społeczne), która nie może być wyższa niż 7% wynagrodzenia brutto pracownika. W przypadku PPE występują dwa rodzaje składek:

  • wspomniana już składka podstawowa (od 3,5 do 7% z kwoty brutto wypracowanej przez zatrudnionych w skali miesiąca),
  • składka dodatkowa - na wniosek pracownika, potrącana z wynagrodzenia.

Jakie korzyści przynosi Pracowniczy Program Emerytalny?

Z tą formą oszczędzania wiąże się wiele zalet zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dla tego pierwszego to okazja do skorzystania z ulg podatkowych (koszty związane z wprowadzeniem i prowadzeniem programu można wliczyć w koszty przychodu) oraz ulgi ZUS (składka podstawowa nie jest opodatkowana), ale przede wszystkim możliwość docenienia pracowników oraz zatroszczenia się o ich potrzeby. Zatrudnione osoby, które zdecydują się na dołączenie do programu, mogą liczyć na dodatkowe świadczenie emerytalne. Co więcej, zebrane środki są dziedziczone przez osoby bliskie.

Co odróżnia PPE od PPK?

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych wygenerowało konieczność odróżnienia obu programów.

W przypadku PPE:

  • uczestnictwo jest dobrowolne,
  • podstawowe składki odprowadza TYLKO pracodawca; pracownik może zdecydować się na dobrowolną składkę dodatkową (potrącaną przez pracodawcę z wynagrodzenia miesięcznego brutto),
  • odprowadzane składki są zwolnione z podatku na ubezpieczenia społeczne,
  • nie ma dopłaty z budżetu państwa, koszty ponosi pracodawca.

Z kolei do cech PPK można zaliczyć:

  • obowiązkowe uczestnictwo przedsiębiorstw (wyjątek stanowią firmy, które korzystają z PPE); obejmuje pracowników w wieku 18-55 lat; zatrudnieni mogą zrezygnować z udziału na swój wniosek,
  • obowiązkową składkę opłaca pracodawca i pracownik - ten pierwszy wpłaca 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, zatrudniony 2% (może być to obniżone do 0,5% w przypadku, gdy wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności wynagrodzenia minimalnego),
  • możliwość skorzystania ze składki dodatkowej,
  • wpłatę powitalną na konto PPK w wysokości 250 zł w ramach wsparcia rządowego.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: