Sposób na utrzymaniem płynności finansowej w firmie

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-09  |  Średni czas czytania: 01:54
Artykuł reklamowy
Celem każdego przedsiębiorstwa zarówno dużego, jak i małej firmy lub freelancera jest generowanie przychodów i zysków - tak, aby móc rozwijać się i realizować swoją misję. Problem w tym, że coraz więcej firm z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) ma problem z utrzymaniem płynności finansowej. Innymi słowy, w ogromnej liczbie podmiotów zdarza się sytuacja, w której brakuje środków na firmowym koncie, aby pokryć bieżące zobowiązania (lub np. podatki i przelew do ZUS). Sprawdź co możesz zrobić, aby usprawnić zarządzanie finansami i uniknąć zatorów płatniczych.
Sposób na utrzymaniem płynności finansowej w firmie

Nie tylko zysk jest wyznacznikiem dobrego zarządzania przedsiębiorstwem. Decyduje o tym również płynność finansowa - zachowanie równowagi pozwala na realizację swoich założeń. Niestety nawet 50 proc. polskich przedsiębiorstw może mieć problem z zatorami płatniczymi, które wymuszają wydłużenie terminów płatności. Można jednak podjąć odpowiednie działania, dzięki którym zarządzanie finansami będzie sprawniejsze, a odzyskiwanie należności - skuteczniejsze.

1. Stały dostęp do informacji o przychodach i kosztach

Właściwe dokumentowanie oraz archiwizowanie przychodów i wydatków stanowi podstawę zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Żeby zidentyfikować problemy z płynnością po prostu trzeba obserwować swoje finanse firmowe.

Ważne jest, by przedsiębiorca miał stały dostęp do takich informacji i analizował je regularnie uwzględniając nie tylko saldo na koniec miesiąca, ale także przepływy w trakcie okresu rozliczeniowego. Dzięki temu łatwo ocenić skalę rentowności konkretnych projektów, oszacować zyski, prognozować kolejne wyniki finansowe, itp. To z kolei pozwoli ochronić finanse firmowe przed ewentualnym kryzysem.

2. Stosowanie przedpłaty

Chcąc usprawnić zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, a jednocześnie ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahentów, warto zastosować przedpłatę. Jest to jeden z elementów pozwalających na zabezpieczenie firmowego kapitału, a co za tym idzie - ograniczenie strat, jakie mogą powstać na skutek nieotrzymania zapłaty na czas.

Już na etapie podpisywania umowy, warto określić jasne zasady związane z płatnością oraz egzekwowaniem należności w razie braku wpłaty środków. Pozwoli to uniknąć nieporozumień, zwiększając szansę na terminowe uregulowanie kwoty.

Wielu przedsiębiorców obawia się, że ich oferta zostanie odrzucona przez potencjalnych klientów, gdy ci zobaczą wymóg przedpłaty. Jednak zawsze można to potraktować jako przedmiot negocjacji - można ustąpić z pewnych kwestii i zamiast wymagać 100% przedpłaty, umówić się na 50% zaliczki. To też poprawi tzw. cash flow w firmie.

3. Kontrola terminów płatności faktur

Główną przyczyną zatorów płatniczych są nierzetelni kontrahenci, którzy spóźniają się z regulowaniem należności wynikających z wystawionych faktur. Dlatego istotną rolę odgrywa stałe kontrolowanie upływających terminów płatności i wysyłanie informacji przypominających. To bardzo ważny element, dzięki któremu można zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania środków. Niestety, im dłuższy czas oczekiwania na dokonanie płatności, tym mniejsze szanse na otrzymanie całej kwoty.

4. Mikrofaktoring

Chcąc usprawnić zarządzanie finansami w firmie, warto skorzystać z mikrofaktoringu. Dotyczy to także jednoosobowych działalności (dowiedz się więcej na stronie Finiata.pl - mikrofaktoring dla freelancerów). To coraz popularniejsza forma finansowania, dzięki której można uniknąć zatorów płatniczych i poprawić płynność finansową. Usługa skierowana do MŚP wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności, pozwala uzyskać gotówkę z faktur na długo przed upływem terminu płatności.

Istotą faktoringu jest sprzedaż przez przedsiębiorcę faktur firmie faktoringowej. W zamian otrzymuje należne środki, których spłat dokonują kontrahenci. Dzięki temu uzyskane pieniądze może przeznaczyć na wcześniejsze uregulowanie zobowiązań wobec dostawców, pracowników, zakup nowego sprzętu, itp.

W interesie każdego przedsiębiorstwa powinno leżeć zadbanie o odpowiedni przepływ finansów. Wdrożenie wyżej wymienionych elementów pozwala na sprawniejsze zarządzanie finansami, dzięki czemu mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: