Wygodny i szybki sposób na uzyskanie zwolnienia lekarskiego - L4 online

Ostatnia aktualizacja: 2022-09-28  |  Średni czas czytania: 01:54
Artykuł reklamowy
L4 online to szybkie i wygodne rozwiązanie, które umożliwia udanie się na zwolnienie lekarskie bez konieczności odwiedzania gabinetu lekarskiego osobiście. Jak to działa? Na ile dni jest wystawiane zwolnienie lekarskie online? Gdzie można je sprawdzić? Odpowiadamy na wszystkie pytania.
Wygodny i szybki sposób na uzyskanie zwolnienia lekarskiego - L4 online

Zwolnienie lekarskie online – co to takiego i jak działa?

L4 online (inaczej zwolnienie lekarskie online) jest wystawiane w nietypowy sposób, bo podczas zdalnej konsultacji z lekarzem. Wizyta może się odbyć przez telefon lub za pośrednictwem Internetu (np. na czacie). Wystawione w jej trakcie zwolnienie lekarskie jest jak najbardziej legalne — dokument uzasadnia nieobecność w zakładzie pracy oraz stanowi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego. To bardzo dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy ma możliwości, aby udać się do lekarza, np. z powodu braku środka transportu, choroby przewlekłej lub niepełnosprawności.

Zwolnienie lekarskie online może zostać wystawione przez lekarza dowolnej specjalności lub asystenta medycznego, wymagane jest jedynie posiadanie konta PUE ZUS. Aby uzyskać od lekarza L4 online w prosty sposób, wystarczy odwiedzić stronę internetową podmiotu medycznego, który realizuje usługi zdalnie i wypełnić umieszczony tam formularz. Dane niezbędne do wystawienia zwolnienia lekarskiego to NIP zakładu pracy oraz numer PESEL, lekarzowi będą również potrzebne informacje na temat aktualnego stanu zdrowia oraz zaobserwowanych objawów.

Czy o zwolnienie lekarskie online może się ubiegać osoba, która nie pracuje na podstawie umowy o pracę?

Zwolnienie lekarskie online przysługuje każdemu, kto jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. To nie oznacza jednak, że o L4 online mogą się ubiegać wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jeśli przedsiębiorca albo osoba, która pracuje na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, wykupi dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i będzie regularnie opłacać składki, także przysługuje jej elektroniczne zwolnienie lekarskie.

Jak sprawdzić, czy lekarz wystawił zwolnienie?

Po konsultacji z lekarzem zwolnienie lekarskie online jest przesyłane automatycznie do pracodawcy oraz ZUS-u. Można je otworzyć z poziomu konta PUE ZUS. W sytuacji, gdy pracodawca nie ma konta PUE ZUS, obowiązkiem pracownika jest dostarczenie mu L4 online w formie wydrukowanej. Natomiast jeśli chodzi o chorego, on także może dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy lekarz wystawił zwolnienie. W tym celu wystarczy zalogować się na koncie IKP (Internetowe Konto Pacjenta), z poziomu przeglądarki internetowej lub dedykowanej bezpłatnej aplikacji.

Jak sprawdzić L4 online? Czy pracodawca widzi przyczynę nieobecności?

Poza wiedzą na temat tego, jak sprawdzić L4 online, bardzo istotne jest także, jakie informacje zawiera zwolnienie lekarskie online. Otóż na zaświadczeniu widnieją jedynie te informacje, które są konieczne dla kadr podczas rozliczania nieobecności pracownika. Pracodawca nie ma wglądu w przyczyny nieobecności ani nie może sprawdzić kodu choroby zdiagnozowanej u pracownika. Wyjątek stanowi L4 online wystawione z powodu ciąży — jeśli kobieta zadecyduje o ujawnieniu przyczyny zwolnienia, może liczyć na wyższy zasiłek chorobowy. 

Jak sprawdzić, na jak długo zostało wypisane zwolnienie lekarskie online?

Zazwyczaj L4 online jest wystawiane na 7 dni i, jeśli jest taka konieczność, zostaje wydłużone. Czas trwania zwolnienia lekarskiego online także można sprawdzić za pomocą konta IKP. W ty celu wystarczy wybrać zakładkę Historia leczenia i następnie Zwolnienia. Jeśli pacjent cierpi na jakąś chorobę przewlekłą, np. cukrzycę lub padaczkę, i z jej powodu przebywa na zwolnieniu lekarskim, taka informacja jest odnotowana na koncie IKP. Widnieje tam również informacja na temat czasu trwania chorobowego, wystawionych recept oraz dotychczasowego i planowanego leczenia. 

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: