Jak udowodnić zapłatę za usługę?

Ostatnia aktualizacja: 2015-07-24  |  Średni czas czytania: 01:25
Skuteczna windykacja wymaga od Ciebie udowodnienia, iż racja leży po Twojej stronie. Ten poradnik skupia się na dowodach jakie możesz przedstawić, gdy masz problem z dłużnikiem. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz przygotowany na ewentualną "walkę" w odzyskiwaniu długu od kontrahenta.
Jak udowodnić zapłatę za usługę?

Udowodnienie wykonania usługi

Obecnie coraz więcej jest problemów z dłużnikami na rynku. Bardzo chętnie podejmują współpracę, korzystając z Twoich usług. Problem pojawia się, gdy trzeba odzyskać należności za wykonane zadanie, a Ty dodatkowo musisz zapłacić podatek od zysku, którego nie osiągnąłeś. Jak powinieneś się zabezpieczyć na taką okoliczność? Jak możesz udowodnić wykonanie usługi? Ewentualnie, jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Podstawowe dowody wykonania usługi klientowi

Głównym dowodem na wykonanie usługi jest poświadczenie. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający „(…) przez poświadczenie należy rozumieć dokument, którego wystawcą nie jest wykonawca, potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy. Tym samym poświadczeniem będą zarówno dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (w przypadku dostaw lub usług), jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który ma kompetencje, by poświadczyć fakty, o które wnosi wykonawca, np. rzeczoznawca, inspektor budowlany. (…) „

Rodzaje poświadczeń

Jako przykładowe poświadczenia można wymienić:
  • protokoły odbiorów końcowych;
  • pismo zamawiającego skierowane do wykonawcy po zakończeniu realizacji zamówienia, towarzyszące zwracanej gwarancji należytego wykonania;
  • referencje.

W sytuacji gdy wykonawca, z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, składa własne oświadczenie. Pisemne oświadczenie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu dostaw i usług zastępuje poświadczenie pod warunkiem udowodnienia, iż wykonawca nie może uzyskać odpowiedniego poświadczenia od zamawiającego. Powinno nas to ustrzec przed procedurą windykacji długu.

Faktura jako dowód wykonania usługi

Kolejnym dowodem wykonania usługi jest zaakceptowany przez dłużnika rachunek lub podpisana faktura VAT. Wyłącznie taki dokument może być wykorzystany w sądzie jako podstawa do odzyskania długu w postępowaniu nakazowym. Dodatkowo w przypadku sprzedaży z tzw. odroczonym terminem płatności, gdzie zapłata za zakupiony towar lub usługę ma miejsce w późniejszym terminie, niż data wystawienia faktury, podpis na fakturze ma duże znaczenie. W tej sytuacji sprzedawca mając na uwadze wystąpienie ewentualnych problemów z płatnością całej kwoty, musi zadbać, aby na podpisanej przez siebie fakturze widniał podpis kupującego. Ma to znaczący wpływ na skuteczną windykację poprzez drogę sądową.

Wiadomość e-mail jako dowód wykonania usługi

W dzisiejszych czasach czynności dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej są coraz bardziej popularne. Potwierdzenie wykonania usługi może być zatem zawarte w wiadomości e-mail. Treści zawarte w takich wiadomościach nie muszą być opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Masz pytania na temat windykacji?

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 796 123 124

Zapytaj eksperta

Mateusz Jakóbiak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Masz pytania na temat windykacji?

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 796 123 124

Zapytaj eksperta

Mateusz Jakóbiak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Przydatne linki: