6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja K, PKD 64.19.Z

Pozostałe pośrednictwo pieniężne


Podklasa ta obejmuje:
  • działalność związaną z przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów, w takich formach jak: pożyczki, zastawy hipoteczne, karty kredytowe itp. przez instytucje finansowe inne niż bank centralny, np. banki, kasy oszczędnościowe, towarzystwa kredytowe,
  • działalność związaną z pocztową obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałych operacji finansowych realizowanych za pośrednictwem poczty,
  • działalność związaną z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przyjmujące depozyty,
  • działalność agencji bankowych i punktów pobierania opłat.

Zobacz gotowe biznesplany dla tego kodu PKD

sekcja-K, PKD-64: Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dział ten obejmuje działalność związaną z pozyskiwaniem i redystrybucją środków finansowych innych niż fundusze ubezpieczeniowe, emerytalne, rentowe lub obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Uwaga:
Krajowe uregulowania prawne odgrywają znaczną rolę w określaniu klasyfikacji w ramach działu.

Przydatne linki: