6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja M, PKD 69.10.Z

Działalność prawnicza


Podklasa ta obejmuje:
 • reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:
 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,
 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,
 • doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych,
 • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:
 • statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,
 • dokumentacji patentowej i praw autorskich,
 • przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw,
 • działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

Zobacz gotowe biznesplany dla tego kodu PKD

sekcja-M, PKD-69: Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

Dział ten obejmuje:
 • reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem w sprawach cywilnych i karnych oraz doradztwo prawne w przypadkach sporów pracowniczych,
 • przygotowanie dokumentów prawnych w zakresie umów i porozumień zawieranych między podmiotami gospodarczymi i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacją patentową i prawami autorskimi, testamentami, aktami darowizn, udzielaniem pełnomocnictw itp.,
 • działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych.
 • działalność rachunkowo-księgową, np.: sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych, ich kontrolę i potwierdzanie poprawności (działalność biegłych księgowych) oraz księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych.

Przydatne linki: