6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja N, PKD 79.11.B

Działalność pośredników turystycznych


Podklasa ta obejmuje:
  • działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

Zobacz gotowe biznesplany dla tego kodu PKD

sekcja-N, PKD-79: Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

Dział ten obejmuje:
  • działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez,
  • działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych,
  • działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki,
  • działalność usługową związaną z informacją turystyczną, doradztwem turystycznym, rezerwacją,
  • działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
  • pozostałą działalność związaną z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Przydatne linki: