Prowadzenie własnej firmy i praca na etacie

Ostatnia aktualizacja: 2019-12-08  |  Średni czas czytania: 04:28
Prowadzenie własnej firmy nie wyklucza jednoczesnej pracy na etacie. W niektórych kwestiach trzeba jednak uważać, aby nie narazić się na konflikty z pracodawcą albo urzędem skarbowym. Chcesz prowadzić działalność gospodarczą, ale też pracować na etacie? W tym artykule przeczytasz o tym, jak to zrobić.
Prowadzenie własnej firmy i praca na etacie

Czy możesz prowadzić własną firmę i pracować na etacie?

Polskie prawo nie zabrania prowadzenia własnej firmy przy jednoczesnym zatrudnieniu na etacie. Oznacza to, że pracując u innego przedsiębiorcy, możesz dodatkowo założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić firmę po etatowych godzinach. Jednak zanim zdecydujesz się na założenie własnej firmy bez rezygnowania z pracy na etacie, sprawdź dokładnie zapisy w swojej umowie o pracę, którą podpisałeś ze swoim pracodawcą, bowiem może w niej być zakaz konkurencji.

Jeżeli w Twojej umowie o pracę znajduje się zakaz konkurencji, nie będziesz mógł wykonywać własnej działalności gospodarczej w takim samym lub podobnym zakresie, w jakim wykonujesz pracownicze obowiązku u swojego pracodawcy. Jeżeli zakaz ten złamiesz, możesz zostać pozwany o nieuczciwą konkurencję, co z pewnością spowoduje konflikt między Tobą a Twoim pracodawcą. Jest to jednak najmniej dotkliwa konsekwencja. Za złamanie zakazu konkurencji mogą zostać nałożone na Ciebie również kary finansowe, które z reguły są dosyć wysokie.

W Twojej umowie o pracę lub regulaminie pracy może zawierać zapisy o konieczności poinformowania pracodawcy o podjęciu działalności gospodarczej. Nawet mimo braku takich zapisów warto jest poinformować pracodawcę o swoich zamiarach.

Koszty prowadzenia własnej firmy na etacie

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z ponoszeniem pewnych kosztów na jej funkcjonowanie, nawet jeżeli chcesz ją prowadzić przy jednoczesnej pracy na etacie. Założenie jednoosobowej działalności jest bezpłatne, ale już z chwilą wpisu działalności do rejestru, jako przedsiębiorca stajesz się zobowiązany przede wszystkim do płacenia podatków oraz składek ZUS. Są to podstawowe koszty, które ponosi każda osoba prowadząca własną firmę.

Do innych kosztów prowadzenia własnej firmy zalicza się:

 • koszty księgowości,
 • koszty prowadzenia rachunku bankowego,
 • opłaty za media,
 • strona internetowa,
 • samochód,
 • reklama,
 • ubezpieczenie.

Większość kosztów możesz wpisać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu możesz obniżyć wysokość podatku dochodowego.

Etat i działalność gospodarcza a składki ZUS

Sposób opłacania składek ZUS to najczęściej pojawiające się wątpliwości u osób, które pracują na etacie i chcą dodatkowo prowadzić własną działalność gospodarczą. Wbrew wszelkim obawom, największą zaletą jednoczesnej pracy na etacie i prowadzenia własnej działalności gospodarczej są właśnie składki ZUS, które dzielą się na składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia społeczne zależą od wynagrodzenia uzyskiwanego z pracy na etacie. Jeżeli na etacie otrzymujesz co najmniej minimalne wynagrodzenie, to prowadząc działalność gospodarczą nie musisz opłacać tych składek, ponieważ są one pobierane wyłącznie z wynagrodzenia za pracę. Natomiast w przypadku, gdy z umowy o pracę zarabiasz mniej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne będziesz musiał opłacać także z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są natomiast pobierane z obu form zatrudnienia. Oznacza to, że są one odliczane od wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę oraz należy je opłacać z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Pracując na etacie i prowadząc działalność gospodarczą, nie możesz skorzystać z preferencyjnego ZUS-u. Wynika to z faktu, że składki na ZUS opłaca Twój pracodawca z tytułu zatrudnienia.

Jeżeli zrezygnujesz z pracy na etacie, możesz skorzystać z preferencyjnego ZUS-u, jeżeli spełnisz następujące warunki:

 • nie prowadziłeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat,
 • nie upłynął okres 24 miesięcy od założenia firmy,
 • nie świadczysz usług na rzecz byłego pracodawcy o podobnym charakterze, co czynności, które wykonywałeś na etacie.

Praca na etacie i własna działalność gospodarcza a zwolnienie lekarskie

Kwestia zwolnień lekarskich przy jednoczesnej pracy na etacie i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest także przedmiotem problemów. Czy otrzymasz zasiłek chorobowy? Tak. Jednak tylko z ZUS, ale nie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto przebywając na zwolnieniu lekarskim nie możesz wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Nie możesz więc w tym czasie wykonywać działalności gospodarczej. W takim przypadku, na czas przebywania na zwolnieniu lekarskim musisz przekazać prowadzenie firmy innej osobie albo zawiesić działalność gospodarczą. W przeciwnym wypadku, gdy będziesz pracował w swojej firmie przebywając na zwolnieniu lekarskim, może dojść do cofnięcia i konieczności zwrotu zasiłku chorobowego.

Etat i własna firma a rozliczanie podatków

Prowadzenie własnej firmy i jednoczesna praca na etacie wiąże się opłacaniem i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych. O ile dochody z pracy na etacie są zawsze opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), to dochody z działalności gospodarczej możesz opodatkować:

 • na zasadach ogólnych - z punktu widzenia osób pracujących na etacie i prowadzących własną firmę jest to najwygodniejsza firma opodatkowania dochodów. Opodatkowując dochody swojej firmy na zasadach ogólnych, możesz skorzystać ze wspólnego rozliczenia dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

  Roczne rozliczenie dokonywane jest na jednej deklaracji PIT-36, gdzie w części D (dotyczącej dochodów lub strat ze źródeł przychodu) podaje się kwoty przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodów uzyskanych z pracy na etacie i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje o prowadzonej przez Ciebie działalności podaje się na formularzu PIT/B, który stanowi załącznik do formularza PIT-36. Rozliczenie roczne należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego.

  Jeżeli pracujesz na etacie i rozpocząłeś w trakcie roku własną działalność gospodarczą, powinieneś złożyć pracodawcy oświadczenie o nieodliczaniu od Twojego wynagrodzenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek. Możesz ją bowiem odliczać od przychodów z działalności gospodarczej.

 • podatkiem liniowym - decydując się na rozliczanie dochodów swojej firmy podatkiem liniowym, będziesz musiał składać dwie oddzielne deklaracje podatkowe. Pierwsza do rozliczenia dochodów osiąganych z pracy na etacie - PIT-37, a druga do rozliczenia dochodów osiąganych z działalności gospodarczej - PIT-36L. Oznacza to więc, że nie możesz łączyć dochodów uzyskiwanych z obu źródeł.

  Podatek liniowy wyklucza możliwość skorzystania z ulg podatkowych i rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, które są przywilejem opodatkowania na zasadach ogólnych.

  Z opodatkowania podatkiem liniowym nie możesz skorzystać, jeżeli wykonujesz działalność gospodarczą na rzecz swojego obecnego pracodawcy.

 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - z tego rodzaju opodatkowania możesz skorzystać, jeżeli wykonujesz działalność, która zezwala na tego rodzaju opodatkowanie. Podatek w tym przypadku opłaca się od osiągniętego przychodu, co oznacza, że nie ma możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu.

  Jeżeli wybrałeś tę formę opodatkowania swojej firmy i pracujesz na etacie, musisz składać dwa zeznania podatkowe: z tytułu zatrudnienia - PIT-37 oraz z tytułu działalności gospodarczej - PIT-28. Szczegółową informację o przychodach Twojej firmy składa się na formularzu PIT-28/A, który stanowi załącznik do PIT-28. Zeznanie roczne z przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej musisz złożyć do 31 stycznia następnego roku.

 • kartą podatkową - wybierając tę formę opodatkowania dla swojej firmy, również będziesz składał oddzielne deklaracje podatkowe. Rozliczeń z dochodów z pracy na etacie musisz dokonać do 30 kwietnia na formularzu PIT-37, natomiast z działalności gospodarczej do 31 stycznia - na deklaracji PIT-16A, która zawiera informacje na temat wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

Prowadzenie własnej firmy i praca na etacie - czy to się opłaca?

Prowadzenie własnej firmy i praca na etacie to praca jakby na dwóch etatach. Po wykonaniu obowiązków w pracy, wracasz do domu, gdzie trzeba zająć się swoją firmą. Konieczne jest do tego posiadanie umiejętności pogodzenia ze sobą różnych obowiązków.

Nie oznacza to, że prowadzenie własnej firmy i praca na etacie to same obciążenia. Rozwiązanie to ma również sporo zalet:

 • regularne przychody z etatu,
 • niższe koszty prowadzenia działalność gospodarczej,
 • mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej.

Ponadto założenie własnej firmy jeszcze na etacie jest dobrym pierwszym krokiem do uwolnienia się od pracy dla kogoś. Masz bowiem czas, żeby rozwinąć swoją firmę, a gdy już zacznie na siebie zarabiasz i zostaną z tego jakieś zyski, możesz swobodnie zająć się wyłącznie własną działalnością. Jeżeli więc masz pomysł na biznes, możesz zacząć go realizować pracując nawet na etacie.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: