6krokow.pl -
Krok 3 z 6

Pakiet franczyzowy, czyli co daje franczyza

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-05  |  Średni czas czytania: 03:51
Pakiet franczyzowy to tak naprawdę kwintesencja całej franczyzy. W zamian za opłatę związaną z określoną franczyzą otrzymasz w zamian pakiet franczyzowy - kompletną koncepcję prowadzenia sprawdzonego biznesu. W tym kroku dowiesz się, co zazwyczaj wchodzi w skład takiego pakietu franczyzowego, czyli za co tak naprawdę będziesz płacił.

Pakiet franczyzowy zazwyczaj składa się z następujących elementów:

Prawo do korzystania z marki - znaki towarowe

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie graficzne, które może służyć do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Znak towarowy to oznaczenie danej marki - najczęściej jest nim nazwa i logo przedsiębiorstwa.

Jedną z najcenniejszych rzeczy, którą otrzymasz przystępując do systemu franczyzowego, jest możliwość posługiwania się znaną marką, czyli możliwość prowadzenia swojego biznesu pod rozpoznawalnym szyldem. Dzięki temu nie musisz ponosić ogromnych kosztów na reklamę i promocję marki, która nie jest znana, tylko od razu rozpoczynasz działać na rynku. Możesz cieszyć się renomą i rozpoznawalnością osiągniętą wcześniej przez kogoś innego.

Znaki towarowe mimo że są zasobami niematerialnymi, często są bardzo cenne. Mieszczą w sobie wszystkie doświadczenia związane z marką, czyli przede wszystkim jej rozpoznawalność i renomę. Nazwę oraz logo firmy można zarejestrować w urzędzie patentowym i dzięki temu uzyskać szereg korzyści.

Do najważniejszych zalet związanych z rejestracją znaku towarowego w urzędzie patentowym należą:

 • wyłączność na używanie znaku towarowego - żadna inna firma działająca w tej samej branży bez zgody właściciela znaku nie może się nim posługiwać - jako właściciel znaku masz prawo zakazać konkurencji takich praktyk.
 • podniesienie renomy i prestiżu - dzięki rejestracji znaku towarowego można legalnie posługiwać się symbolem ®️ (registered trademark symbol) przy nazwie i logo, co zawsze podnosi prestiż marki.
 • możliwość zakazu posługiwania się podobnym znakiem przez konkurencję - prawo ochronne zdobywane przez rejestrację znaku w urzędzie patentowym jest bardzo szerokie - oprócz znaków identycznych obejmuje również znaki podobne.

Znaki towarowe to wartości niematerialne, które realnie są własnością franczyzodawcy. Franczyzodawca po prostu udzieli Ci licencji (zgody) na korzystanie ze znaku - czyli na prowadzenie przez Ciebie biznesu pod jego nazwą i logiem.

Najlepiej zrozumieć to na przykładzie:
Pani Kasia prowadzi swoją firmę pod nazwą „ESTERIA“ i zajmuje się produkcją i sprzedażą kosmetyków. Zastrzegła swoją nazwę jako znak towarowy w urzędzie patentowym do oznaczania produktów kosmetycznych. Po jakimś czasie Pani Monika założyła firmę, która również zaczęła produkcję kosmetyków i oznaczyła kosmetyki nazwą „ESTELIA“. Dzięki temu, że Pani Kasia jako pierwsza zastrzegła swoją nazwę w urzędzie patentowym, może zakazać Pani Monice posługiwania się nazwą „ESTELIA“, ponieważ istnienie na rynku dwóch producentów kosmetyków o tak zbliżonej nazwie może doprowadzić do wprowadzania konsumentów w błąd.

Know-how, czyli sprawdzona wiedza na temat prowadzenia danego biznesu

Franczyzodawca jest zazwyczaj doświadczonym przedsiębiorcą, którego interesy rozwinęły się do tego stopnia, że chce dzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłem na biznes z innymi przedsiębiorcami, oczywiście za stosowną opłatą.

Know-how (ang. wiedzieć jak) to całokształt wiadomości na temat prowadzenia danego biznesu. Do know-how zalicza się między innymi:

 • wiedzę z zakresu technologii produkcji danego produktu
 • wiedzę z zakresu specyfiki świadczenia danej usługi
 • informacje o sposobie działania danej firmy
 • informacje o wypracowanych metodach sprzedaży
 • informacje na temat technik marketingowych

W ramach umowy franczyzowej Twój franczyzodawca jest zobowiązany zdradzić Ci sekrety powodzenia swojego biznesu, tak abyś mógł ten sukces powtórzyć.

Każdy biznes ma swoją specyfikę, dlatego w momencie przystąpienia do sieci franczyzowej otrzymasz odpowiednie przeszkolenie i instrukcje.

Franczyzodawca wymaga od swojego franczyzobiorcy poufności. Biorca licencji zobowiązuje się do zachowania know-how i innych poufnych informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa na własny użytek.

Dlaczego? Przekazanie know-how, czyli swoistej tajemnicy sukcesu firmy osobom trzecim może poważnie zagrozić interesom firmy. Know-how nie powinno znaleźć się w niepowołanych rękach, dlatego franczyzodawca zabezpiecza interes firmy klauzulą poufności franczyzobiorcy. Taka klauzula może obowiązywać dowolnie długo (zgodnie z odpowiednimi zapisami w umowie franczyzy).

Za złamanie tajemnicy przedsiębiorstwa grożą franczyzobiorcy kary umowne, również określone w umowie franczyzowej.

Podręcznik operacyjny

Podręcznik operacyjny będzie dla Ciebie instrukcją obsługi Twojego franczyzowego biznesu.

W podręczniku operacyjnym powinny być zawarte wszystkie aspekty dotyczące prowadzenia punktu franczyzowego, takie jak:

 1. charakterystyka całego systemu franczyzowego, np.: informacja, gdzie znajduje się centrala systemu; jaka jest filozofia prowadzenia działalności gospodarczej franczyzodawcy; jaka jest zależność między franczyzodawcą a franczyzobiorcą; czy jest to masterfranczyza; jaki jest cel firmy na najbliższe lata.
 2. oczekiwania i wymagania franczyzodawcy wobec franczyzobiorcy, np. zapewnienie lokalu i wyposażenia jednostki franczyzowej (franczyzodawca może udostępnić architektoniczny plan lokalu); wkład własny; zaangażowanie w pracę jednostki; działanie dla dobra całego systemu franczyzowego; przepisy prawne, z którymi franczyzobiorca powinien się zapoznać.
 3. obowiązki franczyzodawcy wobec franczyzobiorcy, np. stała pomoc i doradztwo, przeprowadzanie szkoleń, udostępnianie narzędzi potrzebnych w działalności, itp. (patrz punkt niżej: Określenie usług świadczonych przez franczyzodawców na rzecz franczyzobiorców).
 4. procedury organizacyjne, np.: dni i godziny otwarcia placówki franczyzowej; wymagania odnośnie do zatrudnianych przez franczyzobiorcę pracowników, w tym zasady ich szkolenia; określenie specjalnego ubioru pracowników (jeżeli taki występuje); wymagania BHP; określenie źródeł dostaw towarów; polityka cenowa; standardy jakości; określenie stałych procedur, np. procedury reklamacji towaru i usuwania usterek; organizacja księgowości; procedura pobierania opłat franczyzowych; opisanie procedur kontrolnych ze strony franczyzodawcy; działania do podjęcia w zakresie reklamy i marketingu; standardy korzystania z udostępnionych przez franczyzodawcę znaków towarowych; zagadnienie ubezpieczeń.
 5. wzory formularzy, np.: wzory umów o pracę i umów o zachowanie poufności z pracownikami franczyzobiorcy; wzory umów wykorzystywane w kontaktach z klientami.

Podręcznik operacyjny zawiera informacje, które pozwalają na rozwianie wszelkich wątpliwości i pytań, gdy te się pojawią. Dlatego - jak widzisz - bez podręcznika operacyjnego ani rusz.

Podręcznik operacyjny powinien być na bieżąco modyfikowany, aby był zgodny ze zmianami na rynku i przemianami w samej firmie.

Określenie usług świadczonych przez franczyzodawców na rzecz franczyzobiorców

Z Twojej perspektywy jako franczyzobiorcy to bardzo ważny punkt pakietu franczyzowego, który wskazuje na jaki zakres pomocy i zaangażowania możesz liczyć ze strony swojego franczyzodawcy. Oczywiście zakres usług, na jakie możesz liczyć będzie różny w zależności od rodzaju działalności i sposobu jej organizacji.

Jeżeli w ramach franczyzy będziesz prowadził mały punkt sprzedażowy w galerii handlowej, to usługi franczyzodawcy sprowadzą się zapewne do dostaw towarów. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na franczyzę restauracyjną, franczyzodawca zapewne zdradzi swoje receptury przygotowywania posiłków i zaoferuje przeszkolenie Twojego personelu.

Najczęściej franczyzodawca bierze na siebie obowiązki związane z rozwijaniem produktów i usług oraz reklamą i public relations (dbaniem o dobry wizerunek) całej sieci franczyzowej.

Usługi, które świadczy franczyzodawca na rzecz swoich franczyzobiorców dzieli się na usługi wstępne, czyli te, które franczyzodawca ponosi przed uruchomieniem punktu franczyzowego i usługi bieżące, czyli świadczone po uruchomieniu punktu franczyzowego.

W tabeli poniżej znajdziesz przykładowe usługi wstępne i bieżące (oczywiście ich zakres jest ustalany indywidualnie w umowie franczyzy i zależy od specyfiki danej branży, dlatego jest to katalog otwarty):

Usługi wstępne Usługi bieżące
 • przeszkolenie franczyzobiorcy
 • informacje na temat technik sprzedażowych i marketingowych
 • pomoc w wyborze lokalu do prowadzenia punktu franczyzowego i pomoc w negocjacjach warunków najmu lokalu
 • pomoc przy remoncie i przystosowaniu lokalu do działalności franczyzowej
 • zamówienie i dostarczenie pierwszej partii towarów
 • pomoc w rekrutacji pierwszych pracowników
 • pomoc w organizacji akcji promocyjnej związanej z otwarciem lokalu
 • stałe doradztwo w problematycznych kwestiach
 • reagowanie na różnorodne kryzysy, które mogą się pojawić
 • szkolenia dla nowych pracowników
 • dostarczanie materiałów promocyjnych
 • pomoc w negocjacji korzystnych warunków współpracy z dostawcami
 • udostępnianie specjalistycznego oprogramowania
 • promocja w mediach ogólnokrajowych
 • organizowanie spotkań dla wszystkich franczyzobiorców
 • pomoc w organizacji udziału w targach przedsiębiorstw
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: