Co zyskują przedsiębiorcy, korzystając z faktoringu?

Ostatnia aktualizacja: 2022-09-19  |  Średni czas czytania: 02:56
Artykuł reklamowy
„Gotówka w kilka godzin za fakturę” – w ten sposób można byłoby scharakteryzować oferty firm faktoringowych. Jakie branże najchętniej korzystają z tego produktu finansowego? Co mogą zyskać przedsiębiorcy współpracujący z firmami faktoringowymi? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.
Co zyskują przedsiębiorcy, korzystając z faktoringu?

Na czym polega faktoring?

Faktoring to jeden z produktów finansowych dedykowanych przedsiębiorcom. Polega on na tym, że faktor (bank, firma faktoringowa) wypłaca faktorantowi (podmiotowi gospodarczemu) środki, wykupując jego nieprzeterminowane wierzytelności (faktury). To właśnie rodzaj należności różni faktoring od skupu wierzytelności – w przypadku tej pierwszej usługi kwota widniejąca na fakturze nie jest jeszcze wymagana.

Specjaliści zajmujący się tematyką finansów wyróżniają kilka rodzajów faktoringu, biorąc pod uwagę różne kryteria. Głównego podziału dokonuje się w oparciu o to, kto i w jakim stopniu przejmuje ryzyko. W ten sposób wyodrębnia się:

  • faktoring pełny (właściwy, bez regresu) – cała odpowiedzialność za to, by kontrahent faktoranta opłacił fakturę przechodzi na faktora, a faktorant otrzymuje kwotę widniejącą na fakturze pomniejszoną o prowizję faktora;
  • faktoring niepełny (z regresem) – faktor przejmuje wierzytelności, ale bez ryzyka, że kontrahent nie ureguluje zobowiązania, co z kolei powoduje, że faktorant będzie musiał zwrócić otrzymaną kwotę, gdy klient nie zapłaci faktury;
  • faktoring mieszany – to połączenie faktoringu pełnego i faktoringu niepełnego, w efekcie czego strony samodzielnie regulują kwestie ryzyka niewypłacalności kontrahenta faktoranta.

Dla faktorantów najbardziej opłacalny jest faktoring pełny – po sprzedaży faktury otrzymują oni pieniądze i jednocześnie nie angażują się w dochodzenie należności od swojego kontrahenta.

Z raportu GUS „Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 r.” wynika, że to właśnie faktoring pełny i niepełny mają największy udział w rynku. W 2017 r. wartość wykupionych wierzytelności wyniosła dla tych usług odpowiednio 104 733 mln zł i 70 827 mln zł.

5 korzyści płynących z faktoringu

Jeszcze kilka lat temu z faktoringu korzystały głównie korporacje i największe przedsiębiorstwa z poszczególnych branż. Elektroniczne faktury oraz konieczność dostosowania się do szybko zmieniającego się rynku powodują, że zainteresowanie działalnością firm faktoringowych rośnie z roku na rok. Co zyskują firmy ściśle współpracujące z faktorami? Podpisanie umowy pozwala na:

1) Poprawienie płynności finansowej

Wystarczy zaledwie kilka godzin, by na rachunku bankowym faktoranta została zaksięgowana płatność za sprzedaną fakturę. W ten sposób unika on zatorów płatniczych, które są uważane za jeden z głównych czynników hamujących rozwój firm.

Płynność finansowa jest jednym ze wskaźników uwzględnianych przez banki przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt firmowy. Korzystanie przez przedsiębiorcę z faktoringu nie ma przy tym negatywnego wpływu na jego zdolność kredytową.

2) Zyskanie przewagi konkurencyjnej w branży

Jest wiele branż, w których zastosowanie ma kredyt kupiecki. Dla niejednej firmy możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności jest jednym z kryteriów wyboru kontrahenta. Faktoring pozwala działać nawet na bardzo trudnym rynku.

Z punktu widzenia firmy kredyt kupiecki – chociaż pozwala pozyskać klientów – jest też obciążeniem i należy go rozpatrywać w kategoriach kosztów. Faktoring daje dostęp do pieniędzy, które w innym przypadku byłyby zamrożone;

3) Zminimalizowanie ryzyka utraty środków

W niektórych segmentach rynku działalność w wiąże się ze szczególnie dużym ryzykiem. W takich sytuacjach faktoring pełny jest skutecznym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego firmy i może być korzystną alternatywą dla ubezpieczenia należności.

W razie opóźnień w regulowaniu należności wynikających z faktur, to pracownicy faktora kontaktują się z kontrahentem. To z kolei powoduje, że relacje między firmą a kontrahentem nie ulegają pogorszeniu – współpraca może być kontynuowana.

4) Budowanie pozytywnego wizerunku

Dzięki natychmiastowym przelewom firma korzystająca z faktoringu jest w stanie regulować swoje zobowiązania w wyznaczonych terminach. To z kolei powoduje, że na rynku jest postrzegana jako solidny partner.

Otrzymywane niemal natychmiast pieniądze z wystawionych faktur mogą też pomóc w dalszym rozwoju firmy. Jeżeli zostaną odpowiednio zainwestowane, to firma będzie budować swoją pozycję lidera.

5) Zdyscyplinowanie płatnicze kontrahentów

Z doświadczenia firm faktoringowych wynika, że podmioty gospodarcze w pierwszej kolejności regulują te faktury, które są zgłaszane do firm faktoringowych. W efekcie współpraca z faktorem może zdyscyplinować kontrahentów.

Firmy faktoringowe często proponują dodatkowe usługi, choćby w postaci sprawdzenia potencjalnego kontrahenta. Wywiad gospodarczy pozwala uniknąć kłopotów finansowych, jakie są konsekwencją współpracy z nierzetelnymi partnerami biznesowymi.

Jak korzystnie wybrać faktora?

Najlepszym potwierdzeniem popularności faktoringu są wyniki finansowe świadczących tę usługę firm. Z danych zgromadzonych przez Polski Związek Faktorów wynika, że w 2014 firmy w nim zrzeszone odnotowały obroty na poziomie 114,5 mld zł. Cztery lata później było to już 242,8 mld zł. Z którą firmą faktoringową podpisać umowę?

Jak każdy podmiot gospodarczy, faktorzy są nastawieni na zysk. Konstruują oni swoje oferty również z myślą o potencjalnych klientach. Poszczególne propozycje różnią się m.in. szybkością wypłaty środków, wysokością prowizji pobieranej przez faktora oraz dodatkowymi kosztami, które pojawić mogą się choćby przy zgłoszeniu nowego kontrahenta. Jak zatem korzystnie wybrać firmę faktoringową?

Podpisanie umowy z faktorem powinno zostać poprzedzone porównaniem dostępnych ofert. Alternatywą dla samodzielnego poszukiwania szczegółów każdej propozycji jest skorzystanie z pomocy specjalistów – doradców finansowych. Na polskim rynku działają firmy pośrednictwa finansowego, które proponują klientom biznesowym kompleksową pomoc w wyborze najlepszych źródeł finansowania.

Zostaw swoje dane - bezpłatnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę faktoringu:

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: