Jak wybrać rachunek maklerski dla początkującego inwestora?

Ostatnia aktualizacja: 2021-08-04  |  Średni czas czytania: 04:14
Wybór konta maklerskiego stanowi niełatwe zadanie dla stawiającego swoje pierwsze kroki inwestora. Na co musisz zwrócić uwagę szukając biura maklerskiego dla siebie? To właśnie stanowi temat dzisiejszego artykułu.
Jak wybrać rachunek maklerski dla początkującego inwestora?

Wysokość prowizji i opłat - szczególnie ich minimalne wartości

Doświadczeni biznesmeni świetnie zdają sobie sprawę z tego, że często najłatwiejszym sposobem na poprawienie rentowności inwestycji, jest rozsądne cięcie kosztów. Analogicznie w naszym przypadku - każdy inwestor powinien zwracać uwagę na ponoszone koszty transakcyjne, gdyż negatywnie wpływają one na jego ostateczną stopę zwrotu.

Jako początkujący inwestor prawdopodobnie zaczniesz od inwestowania niewielkich kwot, tak aby nabrać pewności, zanim zdecydujesz się zainwestować na giełdzie większy kapitał. Z tego właśnie względu powinieneś zwracać szczególną uwagę, nie na wysokość prowizji jako takiej, ale na jej minimalną wysokość. U niektórych maklerów jest ona osiągana dopiero przy kilku tysiącach złotych inwestycji, a u innych już przy inwestycjach poniżej jednego tysiąca. Od pewnego czasu pojawili się na rynku brokerzy oferujący handel na akcjach z zupełnym wyłączeniem prowizji (poniżej pewnego pułapu np. 100 000 euro miesięcznego obrotu).

Brak prowizji od transakcji jest szczególnie atrakcyjny, jeśli jesteś inwestorem dysponującym relatywnie niewielkim kapitałem. Daje Ci to wówczas możliwość osiągnięcia odpowiedniej dywersyfikacji Twojego portfela, już przy stosunkowo niewielkiej jego wartości, co w przypadku istnienia minimalnego pułapu prowizji jest o wiele bardziej kosztowne.

Więcej informacji dotyczących opłat za handel poszczególnymi aktywami, znajdziesz w tym zestawieniu najlepszych kont maklerskich.

Oferta biura maklerskiego - im szersza tym lepsza

Standardowo polskie biura maklerskie oferują dostęp do akcji firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Często oferują również dostęp do drugiej polskiej giełdy, tj. przeznaczonego dla mniejszych spółek rynku NewConnect. Zazwyczaj w ofercie pojawiają się też jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych przeznaczonych na rynek polski oraz obligacje - te rządowe, samorządowe i korporacyjne (emitowane przez największe spółki).

Niektórzy maklerzy oferują również dostęp do handlu na akcjach zagranicznych. Polskiej giełdzie, mimo iż do najmniejszych nie należy, daleko do potężnych giełd amerykańskich (indeksy NYSE, NASDAQ), czy tych z zachodniej Europy (giełdy Londyńska, Frankfurcka, paneuropejski EURONEXT), bądź Azji (szczególnie Japonia, Szanghaj, Hongkong, Singapur).

Zalety dostępu do zagranicznych giełd papierów wartościowych

W tym kontekście, dostęp do większej liczby rynków oznacza dla Ciebie więcej potencjalnych okazji inwestycyjnych. Na szczęście dla Ciebie, za sprawą Internetu, dostęp do informacji dotyczących zagranicznych spółek jest niemal tak prosty, jak do informacji nt. lokalnie notowanych firm. Jedyna różnica sprowadza się właściwie do wymogu znajomości języka angielskiego w podstawowym zakresie.

Poza większą liczbą potencjalnych szans na zakup atrakcyjnych spółek, dywersyfikacja geograficzna jest kolejnym trudnym do przecenienia aspektem. Inwestując cały kapitał w spółki notowane na Warszawskiej giełdzie, jesteśmy bardzo uzależnieni od lokalnej polityki, europejskiej geopolityki i innych czynników. Ulokowanie części portfela w spółkach zagranicznych z różnych krajów, powinno przełożyć się na zmniejszenie wahań i ryzyka Twoich inwestycji.

Wśród wad zagranicznych giełd papierów wartościowych, można wymienić wyższe prowizje - zazwyczaj koszty transakcyjne są wyższe niż w przypadku akcji notowanych lokalnie (ale nie zawsze) oraz opóźnienia w realizacji transakcji.

Akcje i fundusze to nie wszystko

Jako początkujący inwestorzy, zaczynając naszą przygodę z inwestowaniem, ograniczymy się prawdopodobnie do zakupu akcji kilku firm, może do nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub obligacji rządowych, samorządowych lub korporacyjnych. Z czasem jednak zwykle pojawia się zainteresowanie innymi rynkami, jest to zupełnie naturalne.

Dlaczego tak się dzieje? Są okresy, w których na giełdzie próżno szukać okazji, a dużo łatwiej odnaleźć je na innych rynkach, takich jak np. kontrakty, instrumenty pochodne, waluty, surowce, towary, ETFy (niskokosztowe fundusze inwestycyjne dające ekspozycję na wybrany rynek), opcje oraz kryptowaluty.

Rynkiem walutowym najprawdopodobniej będziemy zainteresowani, mając zainwestowane środki na giełdach zagranicznych. Odpowiednia pozycja na rynkach walutowych zapewni nam eliminację ryzyka kursowego, które mogłoby znacznie wpłynąć na naszą stopę zwrotu z inwestycji.

Fundusze typu ETF

Dla początkującego inwestora szczególnie interesującym wyborem są fundusze typu ETF. W ostatnich dekadach, cieszą się one rosnącą popularnością ze względu na możliwość uzyskania taniej, zdywersyfikowanej ekspozycji na:

  • konkretny sektor np. motoryzacyjny, energetykę, kopalnie złota, spółki wydobywające ropę naftową
  • konkretne rynki np. południowoamerykański, azjatycki, gospodarki wschodzące
  • konkretny typ spółek np. wielkie spółki, średnie spółki, małe spółki, spółki o niskich wycenach

Poza powyższymi mamy również ETFy inwestujące w obligacje, towary, surowce, oraz instrumenty pochodne. ETFy są lubiane szczególnie przez mniejszych, indywidualnych inwestorów, ze względu na dywersyfikację osiągalną bardzo niewielkim kosztem. Fundusz typu ETF inwestuje w wiele różnych aktywów w ramach całego portfela. Co więcej, prowizje ETFów są zwykle wiele niższe od prowizji tradycyjnych aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych.

Kolejną ich zaletą jest wygoda i możliwość aktywnego handlu, nawet w sposób intraday. Fundusz taki jest notowany na giełdzie na podobnej zasadzie do akcji firm. Jest to wiele lepsza sytuacja niż ta, z którą mamy do czynienia w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, w których jednorazowo w ciągu dnia publikowany jest NAV (Net Asset Value = wartość aktywów netto), będący ceną za jednostkę uczestnictwa funduszu.

Wpłaty, wypłaty oraz czas rozliczenia transakcji

Aspektami, o których często się zapomina przy wyborze rachunku maklerskiego, są kwestie związane z dostępnymi metodami wpłat oraz wypłat z konta bankowe. Często nie są one natychmiastowe, zdarzają się również przypadki pobierania opłat przez brokerów za wpłaty oraz wypłaty z konta.

Z tego względu atrakcyjne mogą być rachunki maklerskie oferowane przez banki. Wiele z nich oferuje możliwość natychmiastowego przelewu z oraz na rachunek maklerski, zazwyczaj niewiążącego się z żadnymi opłatami. Sytuacja się natomiast bardziej komplikuje, gdy będziemy chcieli wpłacić na rachunek pieniądze znajdujące się w innym banku lub na rachunku PayPal.

Ponadto, warto zwrócić uwagę na okres rozliczania sprzedaży papierów wartościowych. Większość biur maklerskich wymaga odczekania pewnego okresu, zanim otrzymamy gotówkę ze sprzedaży akcji. Wynika to z trybu rozliczania transakcji na samych giełdach i czas ten zazwyczaj wynosi dwa dni robocze. Są na rynku również biura, które udostępniają nam środki natychmiast po sprzedaży akcji (pożyczają je za darmo z własnych środków), co pozwala nam na natychmiastowe zainwestowanie tych środków w kolejne aktywa. Jest to szczególnie ważny aspekt, jeśli planujemy intensywny handel w trybie intraday.

Wygoda pracy z platformą transakcyjną

Finalnie - trudnym do przecenienia aspektem jest temat środowiska informatycznego oferowanego nam przez konkretne biura maklerskie. Różnice są tutaj ogromne.

  • Niektóre biura maklerskie oferują zupełnie podstawowy interfejs, umożliwiający wyłącznie składanie prostych zleceń kupna i sprzedaży oraz różnych ich wariantów, a także wpłaty i wypłaty z rachunku.
  • Inne biura oferują dostęp do modułu pozwalającego na przeglądanie wykresów cen akcji, nanoszenie wskaźników analizy technicznej oraz rysowanie na wykresie.
  • Niektóre biura oferują możliwość zautomatyzowanego handlu. Wówczas, mając odpowiednie wyszkolenie informatyczne, będziesz w stanie stworzyć algorytm, który na podstawie nakreślonych przez Ciebie reguł, będzie samodzielnie składał zlecenia kupna i sprzedaży akcji.

Niektóre biura oferują platformę jako program do pobrania i lokalnej instalacji na Twoim komputerze. Inne - oferują wyłącznie serwis internetowy. Bywa, że możemy korzystać również z dedykowanej aplikacji mobilnej. Każde z rozwiązań ma szereg wad i zalet i tylko od Twoich indywidualnych preferencji zależy wybór właściwej platformy.

Na szczęście dla Ciebie - wiele biur daje możliwość przetestowania platform na wersjach demonstracyjnych, jeszcze przed założeniem prawdziwego konta. Zazwyczaj wszystkie formalności można dopełnić w ciągu maksymalnie kilku dni, wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

Konto maklerskie w wersji demo oraz 0% prowizji za handel akcjami oraz ETF (do 100 000 euro miesięcznego obrotu), oferuje już od dawna polski broker XTB. Pełną recenzję konta XTB przeczytasz w serwisie GPWInfoStrefa.pl.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: