Sprzedaż samochodu firmowego

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-20  |  Średni czas czytania: 03:14
Samochód firmowy to coraz częściej jedno z podstawowych narzędzi do prowadzenia własnego biznesu. Posiadanie samochodu firmowego daje możliwość odliczenia części kosztów, co pozwala na obniżenie podatku. Kiedy kupujemy samochód na firmę, rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że przy jego sprzedaży będziemy mieli pewne zobowiązania - szczególnie na gruncie podatkowym. W tym artykule dowiesz się, jakie obowiązki wiążą się ze sprzedażą samochodu firmowego.
Sprzedaż samochodu firmowego

Korzyści z posiadania samochodu w firmie

Posiadanie samochodu firmowego wiąże się z pewnymi korzyściami podatkowymi. Przede wszystkim wydatki związane z jego użytkowaniem w firmie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki temu przedsiębiorca obniża swój podatek dochodowy.

Korzystanie z samochodu można rozliczać na 3 sposoby:

 • Jeżeli korzystasz z samochodu prywatnego w firmie, należy rozliczać go za pomocą tzw. kilometrówki.
 • Jeżeli w firmie korzystasz z samochodu użyczonego - należy rozliczać go na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.
 • Jeżeli kupiłeś samochód na firmę - rozliczenia dokonuje się poprzez odpisy amortyzacyjne, których dokonujesz po wprowadzeniu samochodu do ewidencji środków trwałych.

Samochód służbowy to pojazd, który jest wykorzystywany wyłącznie w firmie i zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Jeśli planujesz pozbycie się z działalności samochodu, który jest składnikiem majątkowym przedsiębiorstwa, masz kilka możliwości zbycia. Samochód możesz:

 • wycofać z ewidencji, jeśli przekształcisz go na samochód na własne potrzeby;
 • zbyć w drodze darowizny;
 • sprzedać.

Sprzedaż samochodu firmwego generuje przychód z działalności gospodarczej. Oznacza to, że jako podatnik będziesz zobowiązany do zapłaty podatku z tego tytułu.

Sprzedaż samochodu a podatek

Jeśli rozważasz sprzedaż samochodu, przede wszystkim musisz mieć świadomość, że wiąże się to z koniecznością zapłacenia dwóch podatków - podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Sprzedaż samochodu a podatek dochodowy

Sprzedaż samochodu wygeneruje przychód z działalności gospodarczej. Przychodem jest otrzymana kwota netto z tytułu sprzedaży pojazdu.

Jeżeli samochód nie został zamortyzowany w całości, to niezamortyzowana część może jednorazowo stanowić koszt firmowy w dacie sprzedaży samochodu. Jeśli samochód został w pełni zamortyzowany, to podatek dochodowy odprowadza się od jego pełnej wartości.

Istnieją jednak sposoby, dzięki którym przy sprzedaży samochodu firmowego możesz uniknąć konieczności zapłaty podatku. Jednym z nich jest spełnienie dwóch warunków:

 • musisz wycofać samochód z firmy,
 • od wycofania samochodu z firmy musi upłynąć 6 lat.

Innym sposobem uniknięcia podatku dochodowego jest przekazanie samochodu innej osobie w formie darowizny. W takim przypadku musisz jednak zapłacić podatek od spadków i darowizn. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przekazujesz samochód osobie najbliższej - wtedy jesteś zwolniony również z tego podatku.

Sprzedaż samochodu a podatek VAT

Sprzedaż samochodu powoduje również konieczność rozliczenia VAT. Dotyczy to czynnych podatników VAT. Jeśli jesteś zwolniony z VAT-u, to przy sprzedaży auta jesteś zwolniony również z rozliczenia tego podatku.

Zasadniczo, jeśli sprzedajesz auto, które należy do firmy, powinieneś wystawić fakturę VAT ze stawką w wysokości 23%. Ponadto sprzedaż samochodu przed upływem 60 miesięcy (5 lat) od daty zakupu, może spowodować konieczność dokonania korekty podatku VAT. Jej wysokość zależy od wysokości odliczonego VAT-u przy sprzedaży samochodu:

 • jeśli odliczono 100% podatku VAT - korekta będzie na minus, a jej wysokość będzie zależała od okresu użytkowania pojazdu firmowego;
 • jeśli odliczono część podatku VAT - korekta może wyjść na plus, a w takim przypadku będziesz miał możliwość odzyskania części odliczonego podatku.

Stawkę 23% należy zastosować bez względu na to, czy podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT przy nabyciu samochodu osobowego. Ważne jest to, że pojazd służył działalności gospodarczej. Stawkę zwolnioną można zastosować w sytuacji, gdy spełnia się dwa warunki. Po pierwsze, samochód był wykorzystywany wyłącznie w celu działalności zwolnionej od podatku. Po drugie, podatnik przy nabyciu samochodu nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wycofanie składnika majątku z działalności gospodarczej

Taka sytuacja nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, ponieważ nie jest źródłem dochodu. Jeśli jednak zechcesz sprzedać samochód, to kwota uzyskana z transakcji będzie stanowić przychód z działalności - nawet jeżeli działalność gospodarcza będzie już formalnie zamknięta. Będzie to rodzić obowiązek zapłacenia podatku dochodowego. Jeśli jednak sprzedasz samochód, który należał do firmy po upływie 6 lat od dnia wycofania go z działalności gospodarczej, to przychód nie powstanie. Wtedy nie będziesz zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego.

Darowizna samochodu

Darowizna jest świadczeniem nieodpłatnym. Oznacza to, że po stronie darczyńcy nie powstaje przychód ani koszt. Do momentu przekazania składnika majątku przedsiębiorstwa, (w tym przypadku samochodu), nie musisz korygować odpisów amortyzacyjnych, które zostały dokonane. Jeżeli dokonujesz darowizny w trakcie amortyzacji samochodu, do kosztów podatkowych nie możesz zaliczyć niezamortyzowanej wartości samochodu. W związku z tym, że w darowiźnie nie ma żadnego przychodu, to nie ponosisz również kosztu.

Obdarowany ma obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn, chyba że obdarowanym jest osoba z najbliższej rodziny. Od takiego podatku jest zwolniony m.in.:

 • małżonek,
 • dziecko,
 • rodzic,
 • brat lub siostra.

Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, należy zgłosić umowę darowizny do naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Nie trzeba tego robić, jeśli wartość darowanego samochodu łącznie z innymi darowiznami otrzymanymi od tej samej osoby w ciągu 5 ostatnich lat nie przekracza kwoty 9 637 zł albo gdy umowa darowizny zawarta jest w formie aktu notarialnego.

Zaksięgowanie sprzedaży samochodu

Jak już wspomnieliśmy, jeśli sprzedajesz auto, które należy do firmy, musisz udokumentować zawartą transakcję fakturą VAT.

Jeżeli samochód nie był w całości zamortyzowany, to niezamortyzowana część stanowi koszt uzyskania przychodu i należy go ująć w kosztach firmy - w kolumnie 13 Księgi przychodów i rozchodów.

Coraz popularniejszą formą prowadzenia księgowości w firmie jest księgowość online. Jednym z takich systemów jest biuro rachunkowe TaxCare. Oferuje ono dostęp do wszystkich faktur, rozliczeń i deklaracji Twojej firmy na bieżąco. Księgowa dostępna online jest zdecydowanym ułatwieniem dla przedsiębiorców ze względu na oszczędność czasu i dostęp do dokumentów w każdym miejscu i czasie.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: