6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja F, PKD 41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych


Podklasa ta obejmuje:
 • wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:
  • jednorodzinnych,
  • wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
   • wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:
    • budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,
    • budynki szpitali, szkół i biurowe,
    • hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,
    • budynki lotnisk,
    • kryte obiekty sportowe,
    • garaże parkingowe, włączając podziemne,
    • budynki magazynowe,
    • budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
 • montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,
 • przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

sekcja-F, PKD-41: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Dział ten obejmuje:
 • roboty ogólnobudowlane dotyczące wszystkich rodzajów budynków,
 • budowę kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, budynków handlowych oraz innych budynków użyteczności publicznej, budynków gospodarstw rolnych itp.

Przydatne linki: