6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja I, PKD 56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna


Podklasa ta obejmuje katering przemysłowy tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, przez określony czas. Podklasa ta obejmuje także określone umową usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych.
Żywność zazwyczaj przygotowywana jest w jednostkach centralnych.

Podklasa ta obejmuje:
  • przygotowywanie i dostarczanie żywności na postawie umowy, np. dla przedsiębiorstw transportowych,
  • usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych,
  • działalność stołówek i kawiarni (np. w zakładach przemysłowych, biurach, szpitalach lub szkołach).

Zobacz gotowe biznesplany dla tego kodu PKD

Biznesplan: baru
Cena: 29 zł

Biznesplan: baru

sekcja-I, PKD-56: Działalność usługowa związana z wyżywieniem

Dział ten obejmuje:
  • działalność usługową związaną z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia.


Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Przydatne linki: