6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja J, PKD 58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza


Podklasa ta obejmuje:
 • wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line:
 • katalogów,
 • materiałów reklamowych,
 • fotografii, rycin i pocztówek,
 • kartek z życzeniami,
 • formularzy,
 • plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,
 • pozostałych wyrobów drukowanych
  • wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line

Zobacz gotowe biznesplany dla tego kodu PKD

sekcja-J, PKD-58: Działalność wydawnicza

Dział ten obejmuje wydawanie:
 • książek, broszur, folderów, słowników i encyklopedii,
 • atlasów i map,
 • gazet, czasopism i pozostałych periodyków,
 • książek telefonicznych i wykazów adresowych,
 • pozostałych publikacji takich jak: edycję oprogramowania.


Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści ogółowi społeczeństwa poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, przez Internet, jako wyroby multimedialne, takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM, z wyłączeniem wydawania filmów.

Przydatne linki: