6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja Q, PKD 86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Podklasa ta obejmuje:
 • pomocniczą działalność dentystyczną, taką jak: działalność higienistek i asystentek dentystycznych. Osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy dentystów,
 • działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,
 • działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria medyczne,
 • działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów oraz zbiór moczu kobiecego do produkcji leków hormonalnych,
 • działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii,
 • działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

Zobacz gotowe biznesplany dla tego kodu PKD

Biznesplan: Logopeda
Cena: 49 zł

Biznesplan: Logopeda

sekcja-Q, PKD-86: Opieka zdrowotna

Dział ten obejmuje:
 • działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,
 • porady lekarskie, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy,
 • praktykę dentystyczną o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając działalność ortodontyczną,
 • praktykę pielęgniarek i położnych,
 • działalność paramedyczną.

Przydatne linki: