6krokow.pl -

Poradnik 6krokow.pl

Co warto wiedzieć
o prowadzeniu własnej firmy

Kwota wolna od podatku

Ostatnia aktualizacja: 2018-08-25  |  Średni czas czytania: 02:51
Polska bezgotowkowa - konkurs
Kwota wolna od podatku jest ustaloną kwotą dochodu, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od wysokości osiągniętego dochodu - dopiero nadwyżka osiągniętego dochodu zostaje opodatkowana. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kwocie wolnej od podatku - przeczytaj ten artykuł.
Kwota wolna od podatku

Komu przysługuje kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku wbrew pozorom nie przysługuje każdemu podatnikowi. Przysługuje ona wyłącznie podatnikom, którzy opodatkowują swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Preferencja podatkowa jaką jest kwota wolna od podatku nie przysługuje więc przedsiębiorcy opodatkowanemu:

W przypadku, gdy podatnik korzysta z mieszanego sposobu opodatkowania swoich dochodów, np. ryczałtem i na zasadach ogólnych, to wtedy również może odliczyć kwotę wolną od podatku, ale jednak tylko za dochód, który jest rozliczany na zasadach ogólnych.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy

Podatek dochodowy obliczany jest na podstawie stawki podatkowej, której wysokość zależy od osiąganego dochodu. Tak samo prawo odliczenia kwoty wolnej od podatku (której odjęcie rzeczywiście zmniejsza podstawę opodatkowania, a co za tym idzie - też sam podatek) zależy od wysokości dochodu.

Podstawa obliczenia podatku Podatek
Dochód w wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł 18% - 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek)
Dochód w wysokości przekraczającej 85 528 zł 15 395, 04 zł + 32% od nadwyżki osiągniętego dochodu od kwoty powyżej 85 528 zł

Przykład:
Podatnik w 2017 r. uzyskał dochód w wysokości 4000 zł. Ile będzie wynosił jego podatek dochodowy?
Podstawa opodatkowania: 4 000 zł x 18% = 720 zł
odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek: 720 zł - 556,02 = 163,98 zł - zaokrąglamy w górę do pełnego złotego
Podatek wyniesie więc 164 zł

Gdyby podatnik w tym samym roku uzyskał dochód w wysokości 3 000 zł,to:
podstawa opodatkowania - 3 000 zł x 18% = 540 zł
odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek: 540 zł - 556,02 zł = - 16,02 zł - podatek w takim przypadku wyniesie 0 zł.

Kwoty podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące powyżej 50 gr i więcej zaokrągla się do pełnych złotych w górę (art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Konto firmowe PKO BP

Kwota wolna od podatku w zeznaniu rocznym

Jak wskazano wyżej, z zaliczkach na podatek dochodowych odlicza się kwotę wolną od podatku w wysokości 556,02 zł, jeżeli dochody podatnika nie przekraczają 85 528 zł. W pozostałych przypadkach zaliczki nie pomniejsza się. Takie obliczanie podatku jest zasadą w trakcie trwania roku podatkowego, natomiast podczas sporządzania zeznania rocznego, kwota, która będzie zmniejszać podatek ulega korekcie.

W 2018 r. kwota wolna od podatku wynosi:

 • w przypadku uzyskania dochodu nieprzekraczającego kwoty 8 000 zł - kwota wolna od podatku wynosi 1 440 zł;
 • w przypadku uzyskania dochodu w granicach od 8 000 zł do 13 000 zł - kwota wolna od podatku wynosi 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  883, 98 zł x (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł): 5 000 zł
 • w przypadku uzyskania dochodu w granicach od 13 000 zł do 85 528 zł - kwota wolna od podatku wynosi 556,02 zł;
 • w przypadku uzyskania dochodu w granicach od 85 528 zł do 127 000 zł - kwota wolna od podatku wynosi 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł): 41 472 zł
 • w przypadku uzyskania dochodu wyższego od 127 000 zł - kwota wolna od podatku nie występuje.

Złożenie deklaracji PIT

Niezależnie od wysokości dochodów i konieczności opłacenia podatku, obowiązkiem każdego podatnika jest złożenie rocznego zeznania PIT. Złożenie deklaracji jest także podstawą do otrzymania należnego zwrotu nadpłaty w przypadku, gdy w ciągu roku wpłacona została nadwyżka.

Deklaracji podatkowej nie trzeba składać w przypadku, gdy podatnik nie miał w ogóle zarobków, bądź dochody osiągnął ze źródeł, które nie podlegają opodatkowaniu, to jest:

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • świadczenia o charakterze społecznym - zasiłki, dodatki, zapomogi
 • stypendia
 • odprawy
 • renty inwalidów wojennych

Katalog dochodów, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym znajdziesz w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wskazane zostało tam ponad 150 pozycji, od których nie musimy płacić podatku.

Działalność gospodarcza i praca na etat a kwota wolna od podatku

Często zdarza się tak, że przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą, pracuje również na etacie. Jak w takim przypadku traktować kwotę wolną od podatku? Trzeba pamiętać, że podatnikowi przysługuje tylko jedna kwota wolna od podatku. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i pracujących dodatkowo na etacie, w pierwszej kolejności kwotę wolną od podatku rozlicza się od działalności gospodarczej. Fakt taki należy zgłosić w zakładzie pracy - po to, żeby pracodawca od razu mógł nie odliczać kwoty wolnej od zaliczek na podatek. Tak samo należy postąpić, jeżeli pracownik w trakcie świadczenia pracy założy swoją działalność gospodarczą.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 49 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 49 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

Nasze poradniki:

Przydatne linki: