Kwota wolna od podatku

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-05  |  Średni czas czytania: 02:51
Kwota wolna od podatku jest ustaloną kwotą dochodu, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od wysokości osiągniętego dochodu - dopiero nadwyżka osiągniętego dochodu zostaje opodatkowana. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kwocie wolnej od podatku - przeczytaj ten artykuł.
Kwota wolna od podatku

Komu przysługuje kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku wbrew pozorom nie przysługuje każdemu podatnikowi. Przysługuje ona wyłącznie podatnikom, którzy opodatkowują swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Preferencja podatkowa jaką jest kwota wolna od podatku nie przysługuje więc przedsiębiorcy opodatkowanemu:

W przypadku, gdy podatnik korzysta z mieszanego sposobu opodatkowania swoich dochodów, np. ryczałtem i na zasadach ogólnych, to wtedy również może odliczyć kwotę wolną od podatku, ale jednak tylko za dochód, który jest rozliczany na zasadach ogólnych.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy

Podatek dochodowy obliczany jest na podstawie stawki podatkowej, której wysokość zależy od osiąganego dochodu. Tak samo prawo odliczenia kwoty wolnej od podatku (której odjęcie rzeczywiście zmniejsza podstawę opodatkowania, a co za tym idzie - też sam podatek) zależy od wysokości dochodu.

Podstawa odliczenia podatku* Podatek
Do 85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
Powyżej 85 528 zł 14 539,76 zł podatku + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek
Kwota zmniejszająca podatek w 2020 r.
Podstawa opodatkowania Kwota zmniejszająca podatek
do 8 000 zł 1 360 zł
od 8 000 zł do 13 000 zł 1 360 zł - [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5000 zł]
od 13 000 zł do 85 528 zł 525,12 zł
od 85 528 zł do 127 000 zł 525,12 zł - [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł]
od 127 000 zł 0 zł

* Stan na 2020 rok.

Przykład:
Podatnik w 2020 r. uzyskał dochód w wysokości 4000 zł. Ile będzie wynosił jego podatek dochodowy?
Podstawa opodatkowania: 4 000 zł x 17% = 720 zł
Obliczona kwota podatku jest mniejsza od kwoty zmniejszającej podatek 1360 zł, tak więc podatek wyniesie 0 zł.

Gdyby podatnik w tym samym roku uzyskał dochód w wysokości 60 000 zł,to:
podstawa opodatkowania - 60 000 zł x 17% = 10 200,00 zł
odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek: 10 200 zł - 525,12 zł = 9 674,88 zł.

Kwoty podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące powyżej 50 gr i więcej zaokrągla się do pełnych złotych w górę (art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Kwota wolna od podatku w zeznaniu rocznym

Jak wskazano wyżej, z zaliczki na podatek dochodowych odlicza się kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli dochody podatnika nie przekraczają 127 000 zł. Jesli dochody są wyższe to zaliczki nie pomniejsza się o tą kwotę. Takie obliczanie podatku jest zasadą w trakcie trwania roku podatkowego, natomiast podczas sporządzania zeznania rocznego, kwota podatku ulega korekcie.

Złożenie deklaracji PIT

Niezależnie od wysokości dochodów i konieczności opłacenia podatku, obowiązkiem każdego podatnika jest złożenie rocznego zeznania PIT. Złożenie deklaracji jest także podstawą do otrzymania należnego zwrotu nadpłaty w przypadku, gdy w ciągu roku wpłacona została nadwyżka.

Deklaracji podatkowej nie trzeba składać w przypadku, gdy podatnik nie miał w ogóle zarobków, bądź dochody osiągnął ze źródeł, które nie podlegają opodatkowaniu, to jest:

Katalog dochodów, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym znajdziesz w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wskazane zostało tam ponad 150 pozycji, od których nie musimy płacić podatku.

Działalność gospodarcza i praca na etat a kwota wolna od podatku

Często zdarza się tak, że przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą, pracuje również na etacie. Jak w takim przypadku traktować kwotę wolną od podatku? Trzeba pamiętać, że podatnikowi przysługuje tylko jedna kwota wolna od podatku. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i pracujących dodatkowo na etacie, w pierwszej kolejności kwotę wolną od podatku rozlicza się od działalności gospodarczej. Fakt taki należy zgłosić w zakładzie pracy - po to, żeby pracodawca od razu mógł nie odliczać kwoty wolnej od zaliczek na podatek. Tak samo należy postąpić, jeżeli pracownik w trakcie świadczenia pracy założy swoją działalność gospodarczą.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: